Wat levert verzuimpreventie u op?

15/04/2020 Verzuim
Wat levert verzuimpreventie u op?

Als werkgever of HR-manager bent u veel bezig met kostenreductie. Dat geldt niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld inkoop en sales, maar ook op het gebied van HR. U voorkomt boetes door ervoor te zorgen dat - indien nodig - uw medewerkers op tijd medisch gekeurd worden. Ook ervoor zorgen dat zieke medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan vermindert kosten. Maar wat nu als u zou voorkomen dat uw personeel verzuimt? 42% van het verzuim is werkgerelateerd en daar heeft u dus invloed op. Voorkomen van verzuim zou alleen kosten schelen, maar het is ook een teken dat u vitale werknemers heeft die meer productie leveren. In dit artikel ontdekt u wat verzuimpreventie u precies oplevert.


Waar bestaat ziekteverzuim uit?

Werkgerelateerd ziekteverzuim heeft als belangrijkste oorzaak psychosociale arbeidsbelasting, ook wel PSA genoemd. In Nederland gaat dit om 357.000 werknemers,11 miljoen verzuimdagen en 2,7 miljard euro aan kosten. De helft van alle verzuimdagen komt voort uit psychosociale arbeidsbelasting. 

In leidinggevende beroepen heeft zelfs 75% van het ziekteverzuim als oorzaak werkgerelateerd PSA, wat hoge kosten met zich meebrengt. Dit zijn namelijk de beter betaalde beroepen en deze kosten bij verplichte loondoorbetaling dus het meeste geld. 
Verzuimkosten zijn verder het hoogst in de branches industrie en zorg. 

De kosten van loondoorbetaling door werkgevers zijn in Nederland ongeveer 11,5 miljard euro, waarvan werkgerelateerd verzuim 5 miljard euro. U kunt zich voorstellen dat de kosten als gevolg van werkgerelateerd verzuim ook voor uw organisatie aanzienlijk kunnen zijn.


Wat kost ziekteverzuim?

Een zieke medewerker kost u al gauw 1,5 tot 2,5 keer het normale dagloon. Deze kosten bestaan uit directe en indirecte kosten. Directe kosten zijn de kosten van het doorbetalen van het loon. Indirecte kosten zijn het regelen van vervanging, het eventuele verlies aan kennis en ervaring en het daarbij horende productieverlies. Alles bij elkaar kost u dit circa 200 tot 300 euro per dag. Uit onderzoek (2016) blijkt dat in Nederland 41% van de werknemers 1 tot 15 dagen heeft verzuimd en 9% zelfs langer dan dat. Zeker wanneer u zich bedenkt dat u verplicht bent uw werknemer tot 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen (en het eerste jaar minimaal het wettelijk minimumloon), tikken de kosten aardig aan..

Naast loondoorbetaling, vervanging en productieverlies zijn er meer kostenposten die bij ziekteverzuim horen. Denkt u hierbij aan:

 • Het doorbetalen van pensioen, structureel overwerk en vakantiedagen.
 • Het eventuele continueren van de auto van de zaak.
 • Het betalen van een arbodienstverlener met bijbehorende diensten.
 • Kosten van re-integratie: training, aangepast werk, aangepaste werkplek, papierwerk, juridisch advies.
 • Eventuele loonsancties wanneer u niet voldoet aan de eisen gesteld aan het re-integratietraject. Zo kunt u verplicht raken een jaar extra loon door te betalen aan uw werknemer.
 • Verhoging WIA-premie: als het re integreren mislukt kan het zijn dat uw WIA-premie verhoogd wordt.

U kunt een inschatting maken van de verzuimkosten met deze speciale verzuimkosten calculator
 

Welke andere kosten zijn er?

Naast geld, tijd en productieverlies kost veelvuldig verzuim u ook nog andere zaken, zoals het verliezen van opgebouwde kennis en ervaring uit uw organisatie. Onder andere hierdoor vermindert de kwaliteit van uw product of dienstverlening. Door te weinig capaciteit komt er bovendien meer druk te liggen op uw andere werknemers. Hierdoor neemt werkplezier en motivatie af, wat uiteindelijk zorgt voor een hoger personeelsverloop. Als gevolg hiervan kan uw imago als goede werkgever verminderen. U bent minder aantrekkelijk voor nieuwe werknemers en de kosten van werving verhogen. 


Wat levert verzuimpreventie u op?

Verzuimpreventie levert u niet alleen een reductie van verzuimkosten en omzetverlies op, maar zelfs het tegenovergestelde: gemotiveerde en productieve werknemers, wat zorgt voor een gezonde en winstgevende organisatie. Verzuimpreventie zorgt dus voor voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Een win-win situatie dus. Hoe ziet dat eruit?

 • Er is minder verzuim, arbeidsongeschiktheid en er zijn minder ongevallen.
 • Een prettigere werkomgeving voor werknemers.
 • Gemotiveerder en meer betrokken personeel.
 • Minder verloop van personeel.
 • Een positiever imago als werkgever.
 • Minder kosten voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.
 • Betere werknemerstevredenheid: uw werknemers willen liever intern carriére maken. 
 • Het rendement van nieuwe werknemers ligt hoger.
 • Meer consistentie in productie en kwaliteit in werkzaamheden.
 • Winst door groeiende kwaliteit.
 • Mogelijkheid tot het maken van betere personeelsplanningen.
 • Verhoogde betrouwbaarheid:u komt gemaakte afspraken en planningen beter na.
 • Uw organisatie is veerkrachtiger en kan hierdoor nieuwe ontwikkelingen en marktschommelingen beter opvangen.

Het is duidelijk dat verzuimpreventie - naast kostenbesparing - vele voordelen met zich meebrengt. Wat is verzuimpreventie precies en welke maatregelen zijn er mogelijk?


Wat is verzuimpreventie?

Verzuimpreventie is op verschillende manieren interpreteerbaar, maar het doel is altijd het voorkomen of tot een minimum beperken van ziekteverzuim. Omdat ziekteverzuim veel verschillende oorzaken heeft, zijn er ook verschillende knoppen waar u aan kunt draaien om het te reduceren. Het belangrijkste hierbij is dan ook om te onderzoeken welke oorzaken van verzuim er in uw organisatie ten grondslag liggen. Een arbodienst kan hiervoor een plan op maat opstellen met diverse diensten waarmee u een veilige en gezonde werkomgeving creëert, leert sneller signalen van dreigend verzuim te herkennen en hoe hierop te reageren.

Zo bracht de de korpsleiding van de politie Tilburg het ziekteverzuim terug van 9,8% naar 3,2%: het laagste van het land. Dit gebeurde door het opleiden van chefs in het voeren van verzuimgesprekken en het creatief zijn in het vinden van oplossingen. Een schoonmaakbedrijf bracht verzuim terug van 12% naar 4,5% door een aantal maatregelen, zoals een spreekuur met een fysiotherapeut.

Leefstijl heeft dus aanzienlijk effect op de gezondheid. U kunt gezond gedrag stimuleren door het aanbieden van een fitnessprogramma, staande werkplekken en gezonde voeding in de kantine.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Met de juiste verzuimmaatregelen legt u ook een deel van de verantwoordelijkheid van de gezondheid van uw medewerkers terug bij henzelf. Zo kunt u hen dankzij training en Preventief Medisch Onderzoek bewust maken van het effect van hun levensstijl op hun gezondheid. Wist u dat bijvoorbeeld dat bij 85% van de diagnoses COPD en 91% van de longkanker patienten de ziekte te wijten is aan roken? Ook is in 44% van het aantal keren dat diabetes voorkomt overgewicht de oorzaak. Als iedereen voldoende beweegt dan gaat de levensverwachting van mannen 0,7 jaar omhoog en bij vrouwen 1,2 jaar. Leefstijl heeft dus aanzienlijk effect op de gezondheid. U kunt gezond gedrag stimuleren door het aanbieden van een fitnessprogramma, staande werkplekken en gezonde voeding in de kantine.

 

Het aanbod van Arbo Concern

Omdat de gezondheid en vitaliteit van uw personeel direct invloed heeft op uw omzet en bedrijfsresultaat, biedt Arbo Concern diverse diensten aan voor verzuimpreventie. Afhankelijk van uw organisatie en de huidige situatie zetten wij de volgende diensten in: 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening op maat en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we de mogelijkheden kunnen doorspreken.
 

Misschien ook interessant

Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim voor werkgevers
Arbeidsrechtelijke aspecten van ziekteverzuim bepalen voor een groot deel hoe u als werkgever ziekteverzuim tegengaat. Een stijgend ziekteverzuim kan wijzen op dieperliggende problemen binnen uw organisatie of bedrijf en vereist een zorgvuldige en wettelijk onderbouwde aanpak. In deze blog verkennen wij een aantal arbeidsrechtelijke aspecten die van belang zijn bij ziekteverzuim, en bieden wij praktische handvatten voor een effectief verzuimbeleid.
De wet verbetering poortwachter en het belang hiervan voor het beheersen van langdurig ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van het CBS over de afgelopen 10 jaar geven onmiskenbaar een zorgwekkende trend aan in het ziekteverzuim. Waar in het eerste kwartaal van 2014 het gemiddeld ziekteverzuim nog 4% was, liep dit op tot een record van 6,3% in het eerste kwartaal van 2022. Ondanks dat het ziekteverzuim sindsdien is teruggelopen blijft het belangrijk voor HR-professionals en werkgevers om effectieve strategieën te implementeren voor het beheersen van ziekteverzuim. De Wet verbetering poortwachter speelt hierin een cruciale rol, waarbij het doel is langdurig verzuim te verminderen en een vlotte re-integratie van zieke werknemers te bevorderen.
Wetgeving omtrent ziekteverzuim waar u als werkgever van op de hoogte moet zijn
We leven in historische tijden. Nog nooit sinds de jaren zeventig hadden werkgevers zoveel moeite om aan personeel te komen en nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. De piek was in de zomer van 2022. 143 vacatures op elke 100 werklozen. Arbeidskrapte leidde tot oplopende werkdruk bij werknemers en die leidde weer op zijn beurt tot hoger ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt is iets afgenomen maar zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wetgeving omtrent ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt heeft u de wettelijke verplichting om samen met de zieke werknemer te zorgen voor een zo goed mogelijk herstel en reintegratie. Daarom besteden we in deze blog aandacht aan de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn. Relevante wetten, een stappenplan bij ziekteverzuim en uw verantwoordelijkheden als werkgever bij ziekteverzuim.