Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.
Werkstress verminderen: Hoe u een proactieve aanpak kunt gebruiken om stress te voorkomen
In 2021 werd door 40% van de werkgevers werkdruk gezien als een van de belangrijkste risico’s binnen het bedrijf. Om werkdruk aan te pakken namen werkgevers maatregelen om de autonomie van werknemers in het uitvoeren van de taken te verhogen, het werk aan te passen en aanspreekpunten in te stellen waar werknemers konden praten over hun ervaringen rondom werkdruk en de knelpunten binnen hun takenpakket. Ondanks de inzet van deze werkgevers zijn de kosten voor psychisch verzuim verder opgelopen tot 3,3 miljard per jaar, terwijl in voorgaande jaren de kosten rond 2,8 miljard schommelden. Het blijft blijkbaar problematisch om werkstress te verminderen door preventie. Wij geven in dit blog een aanzet tot een proactieve aanpak om stress te voorkomen.
Plan van aanpak voor re-integratie na burn-out: stappen om weer aan het werk te gaan
Hoewel een burn-out niet alleen door het werk komt, is het in veel gevallen een belangrijke oorzaak die leidt tot een burn-out. De combinatie van ambitieus het werk verrichten, hoge werkdruk en een stressvol privéleven kunnen een werknemer de das om doen. Vaak spelen het niet goed de eigen grenzen aangeven én respecteren een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een burn-out. Het is hierom belangrijk dat als een werknemer na een burn-out gaat re-integreren, u als werkgever een plan van aanpak heeft om uw werknemer succesvol te laten re-integreren. Hoe een plan van aanpak eruit ziet en welke stappen er genomen moeten worden zodat uw werknemer weer aan het werk kan gaan, bespreken we in dit blog.
Stress en werkdruk: strategieën voor minder spanning op het werk en een betere gezondheid
Stress en werkdruk zijn een alledaagse realiteit en onlosmakelijk verbonden met onze moderne manier van leven. Op de werkvloer, maar ook op kantoor, maatschappijbreed en buiten onze landsgrenzen. In Zwitserland, het land dat velen van ons kennen als een degelijk land met een hoge score op de geluksladder, lijdt één op de drie werknemers aan stress op het werk. Strategieën voor het verminderen van spanning op het werk en het verbeteren van de gezondheid beginnen met de juiste inzichten over datgene wat stress geeft en hoe u stress en werkdruk onder uw werknemers kunt monitoren. Onderzoekers van het Federaal Instituut voor Technologie (ETH) in Zürich zetten nu een cruciale stap in deze richting. Met behulp van nieuwe gegevens en machine learning hebben ze een model ontwikkeld dat kan vertellen hoe gestrest kantoormedewerkers zijn, alleen al door de manier waarop zij typen en de muis gebruiken.
Terugkeren naar werk na een burn-out: Hoe u een gezonde balans kunt vinden
Terug naar werk na een burn-out, dat deed Lauwrens in Peru en niet in Nederland. Na een jaar met een burn-out thuis te hebben gezeten verhuisde hij met zijn vrouw, twee kinderen, twee honden en de kat naar Peru. Daar had hij veel minder te maken met de oorzaken die bij hem tot een burn-out hadden geleid. Voor zijn burn-out had Lauwrens in Nederland altijd stress, ging hij gebukt onder een hoge werkdruk en maakte hij extreem lange dagen. In zijn geval vond hij zijn gezonde balans in een eigen bed and breakfast waar de werkdruk vele malen lager lag dan in Nederland. Om een gezonde balans te kunnen vinden in het werk na een burn-out, is het noodzakelijk de oorzaken te vermijden die hebben geleid tot de burn-out. Hierbij moeten zowel werknemers als werkgevers de juiste acties ondernemen.
Veel stress door werk? Lees hoe u stress kunt verminderen en balans kunt vinden
Als werknemers veel stress ervaren door het werk dat zij doen, dan is dat een signaal dat het niet goed gaat. Stress door werk ontstaat als een werknemer langere tijd een hoge werkdruk ervaart bij het uitvoeren van de taken. Werknemers reageren verschillend op werkdruk maar de druk die zij ervaren kan zowel fysiek, psychisch, als sociaal zijn. Als de werkdruk te lang te hoog blijft, dan ontstaat werkstress. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de gezondheid van werknemers maar ook voor de productiviteit en de kwaliteit van het werk dat werknemers afleveren. Werknemers geven al jaren aan dat er maatregelen moeten worden genomen tegen stress door werk. Stress door werk vertaalt zich in ziekteverzuim dat elk jaar toeneemt. Lees meer over hoe u stress onder uw werknemers kunt verminderen en hoe u hen kunt helpen een balans te vinden tussen werk en privé.
Hoe om te gaan met stress op het werk: Tips en technieken voor het beheersen van werkstress
Onderzoek, gedaan onder 250 grote werkgevers, laat zien dat in april dit jaar 5,1% van de werknemers ziek thuis zat en dat voor langer dan 6 weken. Het onderzoek dat gedaan is door HR navigator voorspelt een “explosie” van verzuim in 2023. Directeur Marco de Zeeuw stelt dat de arbeidsmarkt zelden zo onder druk heeft gestaan als op dit moment. De grootste uitdaging is volgens hem de stijging in het langdurige verzuim. De vergrijzing van de beroepsbevolking gaat steeds zwaarder meewegen in het langdurige ziekteverzuim, zeker in sectoren als de zorg, het onderwijs en bij de gemeenten. Hoe om te gaan met stress op het werk wordt een steeds prangendere vraag waarbij technieken voor het beheersen van werkstress en tips ervoor meer dan welkom zijn.
Symptomen van stress op het werk: Hoe herkent u stress en wat kunt u eraan doen?
Vakbond FNV waarschuwde in januari van dit jaar voor aanhoudende werkdruk in veel geplaagde sectoren, zoals het streekvervoer, kinderopvang en de zorg. De werkdruk die alsmaar toeneemt veroorzaakt stress op het werk en leidt tenslotte tot langdurig ziekteverzuim. Hiermee wordt de werkdruk voor collega’s binnen de sector nog hoger. Vice-voorzitter van de FNV, Kitty de Jong, benadrukt dat mede door de hoge werkdruk burn-out nu beroepsziekte nummer één is geworden. Als gevolg van de hoge werkdruk en werkstress zijn werknemers in verschillende sectoren acties gestart voor betere arbeidsvoorwaarden. Het is misschien meer dan ooit belangrijk dat u als werkgever of HR-manager stress op het werk aanpakt. Hoe herkent u stress? Wat zijn de symptomen van stress op het werk en wat kunt u eraan doen? In ons blog proberen we inzicht te geven in stress op het werk en hoe u het kunt aanpakken.
Minder stress, meer energie: Hoe u stress door werk vermindert en uw energieniveau opkrikt
Minder stress in uw leven is een plezierig gegeven. Minder stress veronderstelt ook dat u zich energieker voelt of meer energie hebt om de dingen te doen die u graag wilt doen. Uit onderzoek blijkt dat werkgerelateerde stress een veel voorkomend probleem is in Nederland. In Nederland heeft 1 op de 6 werknemers last van burn-outklachten als gevolg van werkgerelateerde stress. Dit aantal blijft toenemen in vergelijking met eerdere jaren. In 2014 had nog 1 op de 7 werknemers last van burn-out klachten. In Europa klagen ongeveer 50% van de werknemers over werkgerelateerde stress die verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van alle verloren werkdagen.
De rol van de werkomgeving bij burn-out: Hoe werkgevers en managers bijdragen aan werkstress
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest rondom burn-out bij werknemers. Burn-out blijft trending en blijkt bij steeds meer werknemers een rol te gaan spelen. TNO bericht dat in 2022, 17% van de werknemers in Nederland last had van burn-out klachten. Dat zijn 1,3 miljoen werknemers. De kans dat u als werkgever te maken krijgt met werknemers met burn-out klachten wordt steeds groter. In de praktijk blijkt het voor werkgevers moeilijk om het stijgende ziekteverzuim een halt toe te roepen. Volgens analisten is de situatie alarmerend, omdat een derde van het ziekteverzuim gerelateerd kan worden aan psychische klachten. Voor veel werknemers is het niet duidelijk in welke mate hun werkgever maatregelen neemt om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan, die op termijn een burn-out kan veroorzaken. Het is zowel voor werknemers als werkgevers belangrijk om inzicht te krijgen in de rol van de werkomgeving bij het veroorzaken van een burn-out. Hierbij kijken we ook naar hoe werkgevers en managers bijdragen aan werkstress.
De kosten van burn-out en waarom bedrijven moeten investeren in preventie
In een nieuwsartikel van 16 maart 2023 luidt het CNV de noodklok naar aanleiding van de hoge cijfers van burn-out. Op basis van eigen representatief onderzoek blijkt dat 1 op de 5 werknemers tegen een burn-out aan zit. Volgens het CNV is dit niet eerder vertoond, bovendien zet de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt nog meer druk op de ketel. Dezelfde hoeveelheid werk moet met minder handen worden gedaan, wat weer de risico’s op werkstress en burn-out vergroot. Naast een ziekteverzuim dat ook recordhoogten heeft bereikt, zullen veel bedrijven niet ongehavend uit deze strijd komen. De kosten van burn-out worden almaar hoger en de vraag, waarom bedrijven moeten investeren in preventie, is niet meer vrijblijvend, omdat de continuïteit van bedrijven en organisaties in het geding komt.
Voorkomen van burn-out op het werk: Tips voor werkgevers en managers
Het CPB becijferde in de Macro Economische Verkenning voor 2023 dat de werkloosheid zou stijgen van 3,4 % naar 3,9%, ofwel van 340.000 naar 385.000 werklozen. Hoewel de werkloosheid stijgt, blijft de druk op de arbeidsmarkt evident. Dat wil zeggen dat de werkdruk binnen bedrijven en organisaties niet significant zal afnemen. Dit is een belangrijke zorg voor werkgevers en HRM. Een hoge werkdruk wordt als belangrijke oorzaak van werkstress en burn-out gezien. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2019 voor het eerst Burn-out gelieerd aan werk en de werkvloer. In deze blog geven wij tips voor werkgevers en managers om burn-out op het werk te voorkomen.