Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Tegen burn-out vechten: Tips en technieken om stress te verminderen en veerkracht te vergroten
Werknemers die over genoeg veerkracht beschikken kunnen heel bevlogen zijn waardoor zij tijdens hun werk in een “flow” kunnen geraken. Adviesbureau Gallup becijferde dat bevlogen en veerkrachtige werknemers 40% minder verzuimen vanwege ziekte. Bedrijven die bevlogen en veerkrachtige werknemers in dienst hebben, maken 20% meer winst en kunnen rekenen op 10% meer klantloyaliteit. Genoeg redenen dus om werknemers te leren hoe tegen een burn-out te vechten door stress te verminderen en veerkracht te verhogen.
Preventieve maatregelen voor burn-out op het werk: Het creëren van een gezonde werkcultuur
Burn-out op het werk blijft de gemoederen bezig houden en niet onterecht. Burn-out betekent voor de werknemer een hele moeilijke en zware tijd en voor u, de werkgever, een tijd waarin veel aandacht moet worden besteed aan monitoring en facilitering van de werknemer. Tegelijkertijd moet u ervoor zorgen dat opgelopen achterstanden worden ingehaald. Preventieve maatregelen om burn-out op het werk te voorkomen zijn dan ook een logische volgende stap. In het algemeen is het creëren van een gezonde werkcultuur een vereiste om ook de commerciële gezondheid van uw bedrijf of organisatie veilig te stellen.
Werkstress voorkomen op de werkvloer doet u met deze 3 tips
Werkstress voorkomen op de werkvloer levert in potentie miljarden aan winst op. Als een van de grootste risico’s op de werkvloer kost werkstress werkgevers een kleine 4 miljard per jaar. 20% van de totale werkgerelateerde ziektelast wordt veroorzaakt door werkstress. Psychosociale arbeidsbelasting(PSA), zoals de Arbowet werkstress noemt, wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Sommige hebben met de persoon en met de persoonlijke omstandigheden te maken maar andere factoren zijn werkgebonden. Werkstress wordt veroorzaakt door agressie en geweld op de werkvloer, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk. Omdat veel factoren met het werk en de werkvloer te maken hebben zijn werkgevers of HR-management aan zet. Werkstress voorkomen doet u met deze 3 tips.
Stress op het werk aanpakken: Wat kunt u doen om stress te verminderen en het welzijn te verbeteren?
Stress op de werkplek aanpakken is belangrijk, omdat het negatieve gevolgen heeft voor de productie en de resultaten die uw bedrijf of organisatie nastreeft. Stress op het werk heeft ook een grote negatieve impact op de gezondheid van uw werknemers. Als werknemers te lang stress op het werk ervaren, kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. Stress op het werk is vaak een gevolg van een Stress op de werkplek aanpakken is belangrijk, omdat het negatieve gevolgen heeft voor de productie en de resultaten die uw bedrijf of organisatie nastreeft. Stress op het werk heeft ook een grote negatieve impact op de gezondheid van uw werknemers. Als werknemers te lang stress op het werk ervaren, kan dat leiden tot overspannenheid en burn-out. Stress op het werk is vaak een gevolg van een hoge werkdruk. In de gezondheidszorg, de grootste bedrijfstak in Nederland, is de werkdruk bovengemiddeld. Hoewel de arbeidstevredenheid bij deze beroepsgroep bovengemiddeld is, is de toename van werkdruk, die tenslotte in werkstress uitmondt, een steeds groter probleem. Een hoge werkdruk en stress op het werk kunnen voor (potentiële) werknemers een reden zijn om naar een andere baan uit te kijken. Wat kunt u doen om werkstress te verminderen en het welzijn te verbeteren? Dat is waar we ons in dit blog over buigen.hoge werkdruk. In de gezondheidszorg, de grootste bedrijfstak in Nederland, is de werkdruk bovengemiddeld. Hoewel de arbeidstevredenheid bij deze beroepsgroep bovengemiddeld is, is de toename van werkdruk, die tenslotte in werkstress uitmondt, een steeds groter probleem. Een hoge werkdruk en stress op het werk kunnen voor (potentiële) werknemers een reden zijn om naar een andere baan uit te kijken. Wat kunt doen om werkstress te verminderen en het welzijn te verbeteren? Dat is waar we ons in dit blog over buigen.
Oorzaken van werkstress: Wat veroorzaakt spanning op het werk en hoe kan het worden aangepakt?
Als we het hebben over oorzaken van werkstress en wat op het werk spanning veroorzaakt, dan valt op dat het aandeel werkgebonden psychische klachten (zoals stress, depressie en angst) in Nederland (31,5%) boven het EU-gemiddelde (16,4%) ligt. Het aandeel werkgebonden psychische klachten, waaronder dus ook werkstress, is het hoogst in Malta (46,3%) en het laagst in Bulgarije (4,8%). Eurostat gebruikt in zijn Labour Force Survey van de Europese Unie 2020 een bredere definitie, waarbij ook aandoeningen worden meegenomen die niet direct op het werk zijn ontstaan, maar wel door het werk zijn verergerd. Wat veroorzaakt in Nederland spanning op het werk en hoe kan het aangepakt worden?
Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel
Gezonde werknemers zijn een voorwaarde voor de continuïteit van uw bedrijf. Om werknemers gezond te houden is een veilige werkplek en plezier in het werk noodzakelijk. Gezond personeel betekent productiviteit en winst voor uw onderneming. Ziekteverzuim kost u geld en gaat ten koste van de productiviteit en kan op termijn een wissel trekken op de continuïteit van uw onderneming. Als ziekteverzuim niet goed wordt aangepakt binnen uw onderneming kunnen werknemers een burn-out krijgen. Burn-out en de rol van de werkgever: Hoe werkgevers kunnen bijdragen aan preventie en herstel is het onderwerp van ons blog.
Burn-out bij werknemers: Hoe managers en collega's de tekenen kunnen herkennen en helpen
Burn-out is een veelvoorkomend probleem dat steeds meer werknemers treft. Voor het eerst pleit De Wereldgezondheidsorganisatie(WHO) voor de training van managers om het mentale welzijn van werknemers te bevorderen. Managers moeten worden getraind om werkgerelateerde stress, angst en depressie tegen te gaan. In deze blog zullen we kijken naar hoe managers en collega's de tekenen van burn-out kunnen herkennen en hoe ze werknemers kunnen helpen die hieraan lijden. Daarnaast zullen we een filosofische kijk werpen op de oorzaken en de preventie van burn-out.
Burn-out herkennen: Tekenen en symptomen om op te letten op de werkplek
Werk een integraal onderdeel van ons leven. Het geeft ons niet alleen financiële zekerheid, maar kan ook ons gevoel van eigenwaarde, ons gevoel van doel en onze sociale contacten versterken. Maar soms kan werk ook overweldigend en stressvol worden, wat kan leiden tot burn-out. Een burn-out is een geestelijke uitputtingstoestand die wordt veroorzaakt door chronische stress op het werk. Het kan leiden tot lichamelijke, emotionele en mentale uitputting, waardoor werknemers niet meer in staat zijn om effectief te functioneren. Het is van vitaal belang dat werkgevers en HR-managers de tekenen en symptomen van een burn-out leren herkennen, zodat ze kunnen ingrijpen voordat het te laat is. Hieronder volgen enkele tekenen en symptomen om op te letten op de werkplek.
Werkgerelateerde burn-out: Oorzaken, symptomen en preventie
Over wat een werkgerelateerde burn-out is wordt nog flink gediscussieerd ondanks dat het als een een alarmerende beroepsziekte wordt beschouwd. Dat langdurige stress een burn-out kan veroorzaken staat wel vast. Er is een discussie gaande over wanneer een werknemer een burn-out heeft. Is er niet veeleer sprake van overmatige stress of overspanningsklachten? Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit en consultant bij a.s.r stelt wel dat werkgevers het niet zo ver moeten laten komen dat werknemers door structurele hoge werkdruk een burn-out te krijgen. Om werkgerelateerde burn-out tegen te gaan moeten oorzaken en symptomen worden gekend om preventie te doen slagen.
Gestrest door werk? Ontdek 3 strategieën om werkstress te verminderen
“C’est le ton qui fait la musique” is een bekend Frans gezegde dat letterlijk stelt dat de toon de muziek bepaalt. Echter een orkest waarin de muzikanten geen goede interactie hebben maakt wel geluid maar geen muziek. Op het werk is dat net zo. De vaardigheid van werknemers en werkgevers in hun onderlinge interactie bepaalt mede het succes en het plezier op de werkvloer. Als er te weinig plezier wordt ervaren tijdens het werk en als er geen goede interactie is daarover tussen werknemers en werkgevers dan is werkstress de lachende derde. Merkt u dat werknemers gestrest zijn door het werk? Ontdek dan nu 3 strategieën om werkstress te verminderen.