Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen bij risicovolle beroepen?

10/08/2020 Arbobeleid
Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen bij risicovolle beroepen?

Volgens de arbowet moet u als werkgever vastleggen in uw arbobeleid wat u doet om uw personeel veilig en gezond te laten werken. In dit artikel leest u waar arbobeleid uit moet bestaan, wat risicovolle beroepen zijn en hoe u uw arbobeleid op basis van de arbowetgeving hierop afstemt.

 

Waar moet uw arbobeleid uit bestaan?

Er zijn een aantal onderdelen waaruit uw arbobeleid tenminste moet bestaan. Deze onderdelen van het arbobeleid zijn de volgende.

 

Risico- inventarisatie en evaluatie

U moet inventariseren welke risico’s er voor uw medewerkers bestaan op de werkvloer. In een RI&E worden onderwerpen beschreven als het werken met gevaarlijke stoffen, de kans op fysieke overbelasting, de hoeveelheid beeldschermwerk, sociale veiligheidsrisico’s, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de aanwezigheid van trillingen of lawaai.

Ook maakt u een plan van aanpak met daarin uw acties als er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers. Zo kunt u op basis van de risico’s denken aan interventies als het vervangen van een lawaaierige machine door een stillere of het geven van voorlichting over hoe binnen het bedrijf omgegaan wordt met geweld, seksuele intimidatie of agressie. Het plan van aanpak moet worden goedgekeurd door een arbodienst of arbokerndeskundige.

 

Ziekteverzuimbeleid

U moet een bedrijfsarts in de arm nemen om zieke werknemers te begeleiden. Dit kan onder andere via een arbodienst. U mag zelf beslissen met welke deskundige u begeleiding van ziekteverzuim regelt. Ziekteverzuimbeleid is maatwerk en moet toegespitst zijn op uw organisatie en in lijn zijn met uw bedrijfs- en/of personeelsbeleid. Zo is het haaks om in te zetten op duurzame inzetbaarheid, maar enkel maar in het personeelsbeleid de focus op het aannemen van flexwerkers te leggen.

 

Een effectief ziekteverzuimbeleid bestaat uit:

 • Ziekteverzuimpreventie
 • Ziekteverzuimprotocol
 • Verzuimtraining
 • Verzuimregistratie en -analyse
 • Begeleiding bij re-integratie

 

Een arbodienstverlener helpt u met uw ziekteverzuimbeleid. Zo werkt ArboConcern met verzuimpakketten. Elke organisatie is anders. U bepaalt de mate waarin wij ontzorgen en ontzorgen.

 

Bedrijfshulpverlening

Binnen uw organisatie moeten voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig zijn, ook wel BHV’ers genoemd. Zij moeten in actie komen bij een ongeval of bij bijvoorbeeld brand. Hij of zij is opgeleid om de eerste hulpverlening te verstrekken in gevaarlijke situaties. Hij of zij kan reanimeren, mensen uit een brandend pand verwijderen of verband aanleggen. Een organisatie kan dit op verschillende manieren inrichten. Hoe groter de organisatie, hoe meer BHV’ers er nodig zijn.

Bij Shell Rotterdam, met 17 verdiepingen en 58 BHV’ers is het de uitdaging bij problemen hen niet allemaal op te trommelen, maar de bedrijfshulpverlening efficiënt te houden en toch adequaat te handelen. Daarom maken zij onderscheid tussen een team van eerstelijns BHV’ers en het complete team. De eerste BHV’er komt als eerst in actie en kan de hulpverlening opschalen.

 

Preventiemedewerker

Binnen uw organisatie moet een preventiemedewerker aanwezig zijn. Deze helpt met de RI&E en geeft advies over arbobeleid. Bij kleinere organisaties (onder de 25 medewerkers), mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn.

 

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

U bent verplicht uw medewerkers periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Tijdens dit onderzoek komen eventuele gezondheidsrisico’s naar voren en krijgt uw medewerker advies van de bedrijfsarts. Uw medewerker is niet verplicht deel te nemen aan een PAGO of PMO.

Wat zijn risicovolle beroepen?

Uit cijfers van het CBS en TNO blijkt dat vooral mannen werkzaam zijn in de meest risicovolle beroepen. In 2018 gaf 15,5% van de medewerkers aan gevaarlijk werk te doen. De top 10 gevaarlijkste beroepen volgens deze data is:

 

 • Bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines
 • Beveiligingsmedewerkers
 • Bouwarbeiders
 • Elektriciens en electronicamonteurs
 • Metaalarbeiders, machinemonteurs
 • Voedselverwerkende beroepen en overige ambachten
 • Productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers
 • Vakspecialisten natuur en techniek
 • Tuinders, akkerbouwers en veetelers

 

Vooral bestuurders van voertuigen, zoals bus- of vrachtwagenchauffeurs en bedieners van mobiele machines, zoals hijskranen en heftrucks hebben een gevaarlijk beroep. Per jaar gebeuren er maar liefst 1700 ongevallen met een heftruck, waarvan 150 zware ongelukken. Het gaat hier om aanrijdingen met voetgangers, lading die van de heftruck valt op een persoon, een kantelende heftruck of beknelling van een persoon. 25% van de ongelukken komt voort uit gebrekkige training en had wellicht voorkomen kunnen worden.

Daarnaast zijn onderschatting van de risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring grote oorzaken van bedrijfsongevallen. Het beroep met het grootste ongevallenpercentage is die van beveiligingsmedewerker. Hier valt onder andere de politieagent, brandweer, militair en beveiligingsmedewerker onder.

 

Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen voor risicovolle beroepen?

De arbowetgeving is hetzelfde voor beroepen met verschillende risico’s. In het arbobesluit staan de regels waar u en uw werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s te beperken. Deze bestaan voor specifieke sectoren en beroepen. De arboregeling werkt hierop door en bestaat uit gedetailleerde voorschriften. Het uiteindelijke arbobeleid dat hieruit rolt ziet er binnen elke beroepsgroep anders uit. Aan welke verplichtingen uw HR-afdeling moet voldoen hangt dus van veel factoren af.

 

In de arbowetgeving staat dat u als werkgever verplicht bent om:

 • Een arbobeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
 • Gevaren voor uw personeel zoveel mogelijk bij de bron aan te pakken.
 • De arbeidsplaatsen, -middelen, -inhoud en werkmethoden zoveel mogelijk op uw medewerker aan te passen.
 • Monotone en tempogebonden arbeid zoveel als mogelijk te beperken.
 • Ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of beperken.
 • Voorlichting en onderricht te geven aan uw werknemers.
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten te melden en registreren.
 • Ongevallen met derden te voorkomen.
 • Uw werknemers periodiek een arbeidsgezondheidskundig medisch onderzoek te laten ondergaan.

 

Hoe verschilt het arbobeleid in branches?

Het arbobeleid in de bouw ziet er anders uit dan op kantoor, terwijl er bij beide beroepsgroepen sprake is van gezondheidsrisico’s. Bij zittend werk is er sprake van te weinig lichaamsbeweging (zelfs wanneer uw medewerker naast het werk veel sport) met ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg. In de bouw, bijvoorbeeld in de beroepen dakdekker, betonstaalvlechter, metselaar of stukadoor is er juist sprake van fysieke belasting.

Arbeidsplaatsen moeten ook aan eisen voldoen. Denk hierbij aan eisen met betrekking tot vloeren en muren, ontspanningsruimten, nachtverblijven, beweegbare hekken, ramen en licht. Om de ruimte veilig en gezond in te richten moet gekeken worden naar elke individuele situatie. Zo moet een winkel anders omgaan met de eisen dan een bouwplaats.

Op gevaarlijke beroepen is bijvoorbeeld meestal de wet medische keuring van toepassing. Dit is een medische keuring die in kaart brengt of een medewerker in de huidige gezondheidsstaat geschikt is om aan de eisen van een functie te voldoen. Een treinmachinist mag niet kleurenblind zijn bijvoorbeeld. Ook kan er sprake zijn van keuringen die periodiek gedaan moeten worden tijdens het dienstverband.

Bekijk in de arbeidscatalogus van uw branche hoe werkgevers en werknemers aan de doelvoorschriften van de overheid om veilig en gezond werken mogelijk te maken.

Op gevaarlijke beroepen is bijvoorbeeld meestal de wet medische keuring van toepassing. Dit is een medische keuring die in kaart brengt of een medewerker in de huidige gezondheidsstaat geschikt is om aan de eisen van een functie te voldoen. Een treinmachinist mag niet kleurenblind zijn bijvoorbeeld.

Weet u aan welke verplichtingen van de arbowet uw organisatie moet voldoen?

Voldoet u aan de regels rondom werken op hoogte, zoals met steigers of ladders? Een op de zes medewerkers werkt met gevaarlijke stoffen: heeft u hiervan uw veiligheidsbeleid op orde? Mogelijk is de wet medische keuringen in uw branche van toepassing. ArboConcern is op de hoogte van de laatste wetgeving en regels. Dit is van belang, want deze zijn namelijk onderhevig aan verandering. Wij kunnen u adviseren of werk uit handen nemen zodat u blijvend compliant kunt werken. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Misschien ook interessant

Hoe de RI&E bijdraagt aan minder ziekteverzuim in 5 branches
Ruim 15% van de werknemers gaf in 2018 aan vaak of altijd gevaarlijk werk uit te voeren. Gemiddeld leidde dit 1,45% van de gevallen tot een ongeval met verzuim als gevolg. Een groeiend aantal werknemers verzuimt als gevolg van psychische klachten en burn-out. In elke branche schuilen risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarom is een RI&E opstellen verplicht voor iedere werkgever in Nederland. Met deze analyse kunt u verzuim als gevolg van risico’s binnen uw bedrijf verkleinen. Dit is niet alleen goed voor uw organisatie, maar natuurlijk ook voor uw medewerkers! In dit artikel frissen we uw geheugen even op over het doel van de RI&E en gaan we vervolgens in op de gezondheidsrisico’s die 5 uiteenlopende branches met zich meebrengen en hoe dit invloed heeft op een RI&E.
Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen bij risicovolle beroepen?
Volgens de arbowet moet u als werkgever vastleggen in uw arbobeleid wat u doet om uw personeel veilig en gezond te laten werken. In dit artikel leest u waar arbobeleid uit moet bestaan, wat risicovolle beroepen zijn en hoe u uw arbobeleid op basis van de arbowetgeving hierop afstemt.
Hoe houdt u rekening met de persoonlijke omstandigheden van uw medewerker?
De persoonlijke omstandigheden van uw medewerkers kunnen van invloed zijn op hun functioneren. Zij kunnen tijdelijk minder belastbaar zijn en/of zich ziekmelden. Dit laatste noemen we ook wel ‘grijs verzuim’. Hoe houdt u rekening met privé omstandigheden om verzuim te reduceren en de impact op uw bedrijfsresultaten minimaal te houden?