Hoe u met de vitaliteit van uw medewerkers het bedrijfsresultaat beïnvloedt

18/06/2020 Preventie & Vitaliteit
Hoe u met de vitaliteit van uw medewerkers het bedrijfsresultaat beïnvloedt

In Nederland is per werknemer het verzuim gemiddeld 4 van de 100 werkdagen. Ongeveer 21% van het verzuim was te voorkomen geweest, net als het hierop volgende productie- en omzetverlies. Een belangrijke graadmeter hiervoor is vitaliteit. Heeft uw organisatie een hoog verzuimcijfer of is het verloop van personeel hoger dan u zou willen? In dit artikel leest u waarom vitaliteit van belang is en hoe u in 5 stappen uw personeelsmanagement hierop inricht. Ook vindt u 6 aandachtspunten die u meteen in de praktijk te brengen om de bevlogenheid in uw organisatie terug te brengen.

 

Wat is vitaliteit en waarom is het belangrijk?

Vitaliteit bestaat uit de aspecten energie, motivatie en veerkracht. In andere woorden is vitaliteit een staat van u energiek voelen; doelen stellen in het leven en u daarvoor inzetten; en het vermogen om dagelijkse problemen en uitdagingen het hoofd te bieden.

De gezondheid en vitaliteit van werkend Nederland laat nog te wensen over. We startten 2018 met het hoogste verzuimcijfer ooit, namelijk 4,9%. Daarnaast zijn in een tijd van stijgende vergrijzing, een toename van chronisch zieken en personeelstekort vitale werknemers in uw organisatie van essentieel belang.

Vitale werknemers zijn bevlogen en gezonde werknemers. Zij zijn meer betrokken en zijn productiever. Dit vermindert stress op de werkvloer, verzuim en verloop. Vitale werknemers leveren winst en dus een beter bedrijfsresultaat. Vitale en bevlogen medewerkers halen voldoening, trots en plezier uit hun werk. Dit werkt aanstekelijk voor collega’s en klanten. Professor dr. Willem van Rhenen, hoogleraar aan Nyenrode, stelt zelfs dat er een positieve relatie is tussen bevlogenheid en de prestaties van bedrijven. Bevlogenheid zou een goede graadmeter zijn om het succes van de organisatie te voorspellen.

Bovenstaande blijkt ook uit Gallup Q12 onderzoek in 73 landen, 49 industrieën en onder 1,8 miljoen werknemers. Organisaties met betrokken werknemers zorgen voor:

 

 • 10% hogere klantbeoordelingen
 • 20% meer verkoop
 • 17% meer productiviteit
 • 21% meer winstgevendheid
 • 24% meer omzet (bij organisaties met lage omzet)
 • 59% meer omzet (bij organisaties met hoge omzet)
 • 70% minder veiligheidsincidenten
 • 41% minder verzuim
 • 40% minder fouten

 

U kunt de koers van uw organisatie in deze richting van succes sturen.

Bespaarwijzer

Veel bedrijven kunnen besparen zonder het te weten. Bent u er een van?
Laat ons de berekening doen

Hoe u met vitaliteit uw bedrijfsresultaten beïnvloedt

Door uw personeelsbeleid te sturen op vitaliteit kunt u de winstgevendheid van uw organisatie groter maken. Dit doet u in 5 stappen.

 

Stap 1: Het meten van vitaliteit

Om te weten of nieuw HR-beleid en de bijbehorende maatregelen effectief zijn moet er een nulmeting gedaan worden. Zo brengt u de huidige gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers in kaart. Zowel u als uw werknemer krijgt een eerste indruk van de huidige vitaliteit en inzetbaarheid. Manieren waarop u dit kunt doen is met de Work Ability Index of bijvoorbeeld Preventief Medische Onderzoek. Hiervoor schakelt u een deskundige arbodienst in. Hierna kunt u doelgericht aan de slag met uw strategie en zijn de resultaten meetbaar.

 

Stap 2: Het in gesprek gaan met uw medewerker

Hoewel het niet voor iedere leidinggevende gemakkelijk is begint het bevorderen van vitaliteit met het in gesprek gaan met uw medewerkers. U kunt met hen praten over leefstijl en vitaliteit, over hun rol in de organisatie, of zij op hun plek zitten, hoe ze hun persoonlijke ontwikkeling zien. U of de leidinggevende kan hierin een coachende rol aannemen.

Het is belangrijk een open gesprek te voeren en interesse te tonen. Op die manier wissel je begrip, empathie en vertrouwen uit, wat veel input geeft voor uw maatregelen en beleid. Deze basis is van belang is om het beleid te laten slagen.

 

Stap 3: Het aanpassen van beleid

Om personeel duurzaam in te zetten moet vitaliteit opgenomen worden binnen het beleid en de strategie. Hierin moet worden opgenomen dat regelmatige voorlichting over een gezonde leefstijl belangrijk is, maar niet voldoende. Het in gesprek zijn met uw medewerkers maakt hen actief betrokken bij beleid. Dit is de beste manier om gewenste gedragsverandering richting vitaliteit te realiseren.

 

Stap 4: Het implementeren van maatregelen

Uit het onderzoek en contact met uw medewerkers - wat doorlopend van belang is- heeft u een indruk gekregen van mogelijke struikelblokken voor de vitaliteit en bevlogenheid van uw personeel. De beste oplossingen zijn maatwerk, gebaseerd op de branche, organisatie, afdeling, functie en persoon.

De volgende 2 focuspunten zijn gericht op het ontwikkelen van een werkomgeving die vitaliteit stimuleert en die altijd werken.

 

Lichaamsbeweging bevorderen

Het bevorderen van lichaamsbeweging. Dit kan door het bieden van sportprogramma’s en het plaatsen van statafels. Ook gaat u uw medewerkers activeren gebruik te maken van deze faciliteiten. Mimer AB, een softwarebedrijf uit Zweden heeft een opvallende maatregel ingevoerd: het personeel kreeg een sportpas en voor elk uur dat een medewerkers sportief bezig was, kreeg hij of zij 12 minuten extra vakantietijd.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Mogelijkheden bieden tot persoonlijke groei en het ontwikkelen van vaardigheden en vakkundige kennis. Ontdek hun (verborgen) talenten en zet deze in. Iemand komt beter tot zijn of haar recht als zij die vaardigheden in kunnen zetten waar ze in uitblinken. Bespreek deze onderwerpen in functionerings- of beoordelingsgesprekken en hun verhouding tot vitaliteit.

 

Stap 5: Het evalueren en meten

Nadat u een aantal maanden verder bent met uw vitaliteitsprogramma’s is het tijd opnieuw metingen uit te voeren en te evalueren. Zijn de resultaten als verwacht en waar kunt u bijsturen? De betrokken deskundige arbodienst kan dit voor u uitvoeren of u hierbij ondersteunen. Tevens kunt u advies krijgen over de volgende stappen.

 

6 aandachtspunten om vitaliteit te bevorderen

Om de focus op vitaliteit binnen uw organisatie concreet te maken vindt u hier 6 aandachtspunten die u meteen in de praktijk kunt brengen.

 

 • Zit uw medewerker nog op de juiste plek? Doet hij of zij nog steeds het werk waar hij of zij ooit enthousiast over was? Medewerkers hebben behoefte invloed te hebben op de invulling van hun werkzaamheden. Geef hen meer verantwoordelijkheid en regie in het uitvoeren van werkzaamheden.

 

 • Ligt de nadruk binnen de organisatie meer op het afstraffen wat uw medewerkers fout doen of op het bekrachtigen van wat zij goed doen en hebben gepresteerd? Neem de tijd uw waardering uit te spreken en te coachen naar betere resultaten.

 

 • Hebben uw medewerkers nog plezier in het werk en staan zij in hun kracht? Probeer uw medewerkers werk te laten doen waar zij energie van krijgen.

 

 • Wie staat er bij jullie op de eerste plek: de medewerker of de klant? Wanneer de medewerker op 1 staat, werk dit door op uw klanten. Zorg voor regelmatige aandacht en contact tussen leidinggevende en medewerker. Wanneer u dit doet zullen uw medewerkers voor u willen blijven werken.

 

 • Hoe is de saamhorigheid en verbinding tussen u en uw medewerkers. Sta open voor ideeën van werknemers en communiceer eerlijk over uitdagingen en zaken die spelen.

 

 • Heerst er een ontspannen sfeer? U kunt deze bevorderen door te zorgen voor sociaal contact en ontspanning door activiteiten te organiseren als borrels, brainstormsessies, lunchwandelingen, bedrijfsuitjes, etcetera.
Hoewel het investeren in vitaliteit u helemaal niet veel hoeft te kosten, loont het u de moeite. U voorkomt verzuim, wat u normaal gesproken ongeveer 200 tot 400 euro per werknemer per dag kost. Daarnaast zijn vitale medewerkers productiever en zorgen zij dus voor meer omzet.

Investeren in vitaliteit loont

Hoewel het investeren in vitaliteit u helemaal niet veel hoeft te kosten, loont het u de moeite. U voorkomt verzuim, wat u normaal gesproken ongeveer 200 tot 400 euro per werknemer per dag kost. Daarnaast zijn vitale medewerkers productiever en zorgen zij dus voor meer omzet. De 5 te nemen stappen om vitaliteit binnen uw organisatie te bevorderen zijn behapbaar en u kunt hierin geheel ondersteund worden door een arbodienst. In de tussentijd kunt u direct aan de slag met het bevorderen van vitaliteit en bevlogenheid binnen uw organisatie met de aandachtspunten enthousiasme, waardering, werkplezier, persoonlijk contact, saamhorigheid en ontspanning.

 

Start vandaag nog

Wilt u vandaag nog starten met de eerste stappen richting een vitale organisatie? Neemt u dan contact op met Arbo Concern zodat wij u kunnen informeren en adviseren over de mogelijkheden van onze dienstverlening. Arbo Concern richt zich namelijk niet alleen op verzuimbegeleiding van circa 3% van de werknemers, maar ook op de 97% van de werknemers die werkzaam is, waarvan u de productiviteit en motivatie kunt verbeteren.

Misschien ook interessant

De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.