Preventie & Vitaliteit

Vitaliteit staat voorop

De vitaliteit van uw werknemers is van directe invloed op uw bedrijfsresultaat. Preventie zien wij daarom als een belangrijk onderdeel van ons werk. We richten ons – naast verzuimbegeleiding – dan ook graag op die mensen die er wel zijn: zo’n 97% van het personeel. Deze mensen vitaal krijgen en houden zorgt dat het verzuim omlaag gaat en dat de werkbeleving en –sfeer verbetert.

Preventie

Wij zijn van mening dat de oren en ogen van uw leidinggevenden waardevolle instrumenten zijn om verzuim te voorkomen. Uw leidinggevenden signaleren als eerste als dreigend verzuim ontstaat doordat het gedrag van uw medewerker verandert. Wij leren uw leidinggevenden dergelijke signalen te signaleren en hierop te adequaat te reageren: verzuimtrainingen voor leidinggevenden. Arbo Concern heeft een aantal trainingen ontwikkeld gericht op interventies en verzuimgesprekken.

Work-Ability: Werken aan werkvermogen

Oudere werknemers... u als werkgever wordt hier steeds meer mee geconfronteerd. We moeten namelijk steeds langer doorwerken. En u als werkgever wilt optimaal gebruik maken van uw medewerkers ook al worden ze een jaartje ouder. Dit vereist een ander gedachtengoed: hoe houdt u uw medewerkers inzetbaar? Arbo Concern kijkt hierbij naar het werkvermogen:  Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten. Als beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is zaak om er gedurende de ganse loopbaan regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd kan worden. Lees verder bij Work-Ability Index!

Medisch Onderzoeken: PMO's

Jaarlijks voeren de bedrijfsartsen van Arbo Concern vele Preventief Medisch Onderzoeken uit. Deze worden zowel op locatie van de klant of op onze spreekuurlocaties uitgevoerd. Van Lichamelijke Medisch Onderzoek, uitgebreid bloedbeeld, Hartfilmpjes (ECG) tot Longfilmpjes... Arbo Concern heeft alles in huis om elk Preventie Medisch Onderzoek uit te voeren. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Veilige Werkplek

Als werkgever dient u er alles aan te doen dat de werkplek veilig is zodat uw medewerkers zowel mentaal als fysiek gezond blijven. Arbo Concern ondersteunt u bij het waarborgen van de veiligheid op de werkplek met behulp van de Risico Inventarisatie & Evaluatie, inzet van Vertrouwenspersonen, Klimaat Onderzoek / Arbeidshygiëne, Bedrijfshulpverleningscursussen (BHV), en het trainen van uw Preventief Medewerkers.

Arbo Concern & Preventie:

Wat uw wensen ook zijn, wij bieden graag advies en ondersteuning op maat. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.