Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Voorkomen van verzuim: De rol van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim
Voorkomen van verzuim wint in alle sectoren van onze economie en bestuur aan belang. Het verzuimpercentage bereikte in 2022 een record van 8,8% binnen de zorgsector. Het was het hoogste verzuimpercentage in 20 jaar. Het ziekteverzuim is in 2023 afgenomen maar blijft een belangrijk aandachtspunt gezien de gevolgen van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande druk op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om de rol van zowel werkgevers als werknemers onder de loep te nemen als het gaat om het voorkomen van ziekteverzuim. We onderzoeken daarbij hoe het staat met ziekteverzuim in Nederland. We kijken naar wat in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd over de rollen van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim, waarbij we kijken naar hoe werkgevers en werknemers het beste ziekteverzuim kunnen voorkomen.
27/11/2023 Verzuim
Verzuimmanagement op maat: Aanpassing van verzuimbeleid op basis van bedrijfsbehoeften
We zitten midden in het griepseizoen en kortlopend ziekteverzuim is nu wat aandacht vraagt. Ziekteverzuim in het algemeen vraagt om goed verzuimmanagement, waar een op maat gemaakt verzuimbeleid essentieel is voor het succes van uw bedrijf. In deze blog bespreken we gedetailleerd het nut van verzuimmanagement op maat en hoe u uw verzuimbeleid effectief kunt aanpassen aan de unieke uitdagingen en behoeften van uw bedrijf of organisatie, verrijkt met praktische voorbeelden.
20/11/2023 Verzuim
Is een RI&E verplicht? Alles wat werkgevers moeten weten over de RI&E-plicht
RTL-nieuws meldt in een artikel van 30 september 2023 dat Nederlandse militairen hersenschuddingen oplopen tijdens oefeningen met explosieven. Jarenlang weet defensie van dit probleem, maar toch blijft het gebeuren. Defensie heeft net als elke andere werkgever een zorgplicht voor haar personeel. Artikel 3.1 van de Arbowet is helder over de zorgplicht van werkgevers. Artikel 5 van de Arbowet legt zowel defensie als u als werkgever een RI&E-plicht op. De arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf of organisatie kunnen niet geoptimaliseerd worden als u geen zicht heeft op de risico’s voor werknemers en leidinggevenden op uw werkvloer. De Arbowet verplicht u dan ook om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. In deze blog gaan we samen kijken in welke gevallen een RI&E verplicht is, en wat werkgevers moeten weten over deze RI&E-plicht.
06/11/2023 Verzuim
Gerichte verzuimmanagement, het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie
In een eerder blog hebben we gesproken over ziekteverzuimmanagement en welke concrete stappen u kunt ondernemen om grip te krijgen op ziekteverzuim. Via goede registratie, analyse, ziektepreventie en re-integratie kunt u als werkgever of HR-professional gericht het ziekteverzuim binnen uw organisatie beheren. In deze blog gaan we verder in op wat een gerichte aanpak en management van het ziekteverzuim binnen uw organisatie kan betekenen. Richt u zich op ziekteverzuim en beschouwt u het als een probleem? Zoekt u daarbij voornamelijk naar wie en waar de ‘boosdoener’ is? Of denkt u oplossingsgericht en legt u de focus op de situatie die u wenst te bereiken?
31/10/2023 Verzuim
Verzuimmanagement beheer van ziekteverzuim in uw organisatie, hoe?
In 2022 was het gemiddelde ziekteverzuim met 6,3% het hoogste ooit gemeten, meldde het CBS. Het ziekteverzuim is ook in 2023 hoog gebleven, ook al is het gemiddelde ziekteverzuim gedaald naar 4,3%. Als werkgever en HRM wilt u natuurlijk het ziekteverzuim onder controle krijgen om zowel de continuïteit van uw organisatie veilig te stellen, als het welzijn van uw werknemers te bevorderen. Het effectief beheren van verzuim is dus cruciaal voor het behoud van een gezonde werkomgeving en het waarborgen van de productiviteit. In dit blog zullen we dieper ingaan op verzuimmanagement, de impact van ziekteverzuim op uw organisatie en hoe u het ziekteverzuim in uw organisatie kunt beheren.
28/10/2023 Verzuim
Verzuimmanagement: Het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie
Ziekteverzuim is een realiteit waarmee elke organisatie op een bepaald moment te maken krijgt. Het effectief beheren hiervan is niet slechts een kwestie van het invullen van absentieformulieren of het beheren van roosters. Nee, effectief verzuimmanagement gaat over het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, het ondersteunen van hun terugkeer naar het werk, en het minimaliseren van de impact op de dagelijkse bedrijfsvoering. Het belang van een goed verzuimbeleid kan niet worden onderschat. Een ongeplande afwezigheid kan de workflow verstoren, teamdynamiek beïnvloeden en onvoorziene kosten met zich meebrengen. Maar belangrijker nog, achter elk verzuim zit een mens. Iemand met zorgen, een gezondheidsprobleem of persoonlijke uitdagingen. Door te investeren in effectief verzuimmanagement, investeren organisaties dus niet alleen in hun bedrijfsresultaten, maar ook in hun mensen. In deze blog duiken we dieper in wat verzuimmanagement precies inhoudt en waarom het zo essentieel is. We zullen de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bespreken, de rol van arbodiensten zoals Arbo Concern belichten, en handige strategieën delen om verzuim in uw organisatie te beheren en te verminderen. Dus, of u nu HR-manager bent, een teamleider of gewoon iemand die meer wil weten over dit onderwerp, blijf lezen. We hebben heel wat inzichten om te delen!
26/10/2023 Verzuim
Analyse van de meest voorkomende oorzaken voor ziekteverzuim op het werk en de preventie ervan
Ziekteverzuim kan een significante impact hebben op de productiviteit en financiën van een bedrijf. Ziekteverzuim koste het Nederlandse bedrijfsleven in 2022 ruim 27 miljard euro. 9 miljard meer dan in 2021. Hoewel de ziekteverzuimcijfers in het eerste en het tweede kwartaal van 2023 wijzen op een omslag volgens het CBS, het gemiddelde verzuim neemt af, blijft het voor werkgevers en HR-professionals cruciaal om de meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim op het werk te begrijpen en preventieve maatregelen te nemen. In deze blog analyseren wij de meest voorkomende redenen voor ziekteverzuim op het werk en stellen wij strategieën voor om ziekteverzuim te minimaliseren.
29/9/2023 Verzuim
Redenen voor ziekteverzuim De meest voorkomende oorzaken en hoe ze te voorkomen
Het CBS meldt dat over het tweede kwartaal van 2023 het ziekteverzuim is gedaald. Van gemiddeld 5,7% in het eerste kwartaal van 2023 naar 5,0% in het tweede kwartaal. Toch blijft ziekteverzuim een complex probleem waarmee de meeste bedrijven en organisaties worstelen. Als HR-professional of werkgever is het zaak om de verschillende facetten van dit probleem te begrijpen en proactieve oplossingen te bieden. In deze blog belichten wij strategieën van wereldwijde bedrijfsleiders zoals Salesforce, Volvo en Netflix. De inzichten van deze bedrijven kunnen u waardevolle handvatten bieden om ziekteverzuim in uw eigen bedrijf of organisatie tegen te gaan en te voorkomen.
15/9/2023 Verzuim
Verzuimbeleid opstellen: Een stapsgewijze handleiding
Verzuimbeleid opstellen is een belangrijke taak voor elke werkgever of HR-afdeling. Het belang van goed verzuimbeleid neemt met de veranderingen in onze samenleving toe. Verzekeraar Nationale Nederlanden verwacht dat dit jaar, 2023, 30% meer jong-volwassenen de WIA instromen. De druk op werkenden is hoog en het ziekteverzuim blijft hoog ondanks periodieke fluctuaties. Een effectief verzuimbeleid is cruciaal voor elke organisatie. Het draagt bij aan een gezonde werkomgeving en vermindert onnodige kosten. In deze stapsgewijze handleiding leggen we uit hoe u verzuimbeleid opstelt.
14/8/2023 Verzuim
Verzuiminterventies: effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim
Effectief tegengaan van ziekteverzuim begint als uw werknemers nog zo gezond als een vis zijn. In actie komen voordat uw werknemers ziek zijn is effectiever dan pas reageren als een van hen ziek naar huis gaat. Omgaan met verzuim vereist goede communicatie, beter en sneller handelen en beter en actiever uw werknemers begeleiden. Te veel ziekteverzuim kan leiden tot aanzienlijke financiële lasten en een vermindering van de productiviteit. Gelukkig zijn er diverse effectieve strategieën en interventies beschikbaar om verzuim tegen te gaan. In deze blogtekst delen we enkele strategieën die succesvol zijn gebleken in de praktijk van middelgrote Nederlandse bedrijven.
31/7/2023 Verzuim
Preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim: Hoe ziekteverzuim te voorkomen
Werkgevers en HRM die in paniek raken als het ziekteverzuim oploopt? Dat is in ieder geval geen goede strategie om ziekteverzuim tegen te gaan. Beter is het om preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim te nemen en daarmee ziekteverzuim te voorkomen. Dat er redenen zijn tot zorgen en misschien wel paniek, is terecht. Ziekteverzuim in Nederland blijft hoog en kan een aanzienlijke impact op organisaties hebben. Steeds meer bedrijven zien zich voor de uitdaging om ziekteverzuim tegen te gaan. Ziekteverzuim is kostbaar vanwege het doorbetalen van loon en het aantrekken van tijdelijke krachten, maar kan ook leiden tot verminderde productiviteit en een negatieve invloed op de werksfeer. Een effectief verzuimbeleid is als vruchtbare grond waarop organisaties kunnen gedijen. Een effectief verzuimbeleid bestaat uit diverse maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.
24/7/2023 Verzuim
Ziekteverzuim door stress: Preventiestrategieën om stressgerelateerd verzuim te verminderen
Ziekteverzuim door stress is voor veel werkgevers een belangrijk thema. Zo vond 40% van de werkgevers in 2021 werkdruk een belangrijk arbeidsrisico. Werkdruk kan, als deze aanhoudt, werkstress veroorzaken die op zijn beurt kan leiden tot ziekteverzuim. Werkstress geeft daarom een uitgesproken negatieve associatie. Toch zijn er ook nuancerende geluiden als het gaat om stress. Joost van den Brake, universitair docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen brak in 2016 een lans voor wat hij ‘uitdagingsstress’ noemt. Dat is de stress die werknemers voelen als zij worden uitgedaagd om bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te dragen of als zij een deadline moeten halen en gewaardeerd worden voor hun inzet. Hij stelt verder dat werkgevers vooral moeten waken voor ‘bedreigingsstress’. Stress die werknemers belemmert om taken op tijd af te krijgen of hen belemmert om normaal te blijven functioneren zoals na een conflict met een leidinggevende. In ons blog gaan we in op de oorzaken van stressgerelateerd verzuim en hoe deze tegen te gaan met behulp van preventiestrategieën
30/6/2023 Verzuim