Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Verzuiminterventies: effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim
Effectief tegengaan van ziekteverzuim begint als uw werknemers nog zo gezond als een vis zijn. In actie komen voordat uw werknemers ziek zijn is effectiever dan pas reageren als een van hen ziek naar huis gaat. Omgaan met verzuim vereist goede communicatie, beter en sneller handelen en beter en actiever uw werknemers begeleiden. Te veel ziekteverzuim kan leiden tot aanzienlijke financiële lasten en een vermindering van de productiviteit. Gelukkig zijn er diverse effectieve strategieën en interventies beschikbaar om verzuim tegen te gaan. In deze blogtekst delen we enkele strategieën die succesvol zijn gebleken in de praktijk van middelgrote Nederlandse bedrijven.
31/7/2023 Verzuim
Preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim: Hoe ziekteverzuim te voorkomen
Werkgevers en HRM die in paniek raken als het ziekteverzuim oploopt? Dat is in ieder geval geen goede strategie om ziekteverzuim tegen te gaan. Beter is het om preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim te nemen en daarmee ziekteverzuim te voorkomen. Dat er redenen zijn tot zorgen en misschien wel paniek, is terecht. Ziekteverzuim in Nederland blijft hoog en kan een aanzienlijke impact op organisaties hebben. Steeds meer bedrijven zien zich voor de uitdaging om ziekteverzuim tegen te gaan. Ziekteverzuim is kostbaar vanwege het doorbetalen van loon en het aantrekken van tijdelijke krachten, maar kan ook leiden tot verminderde productiviteit en een negatieve invloed op de werksfeer. Een effectief verzuimbeleid is als vruchtbare grond waarop organisaties kunnen gedijen. Een effectief verzuimbeleid bestaat uit diverse maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.
24/7/2023 Verzuim
Ziekteverzuim door stress: Preventiestrategieën om stressgerelateerd verzuim te verminderen
Ziekteverzuim door stress is voor veel werkgevers een belangrijk thema. Zo vond 40% van de werkgevers in 2021 werkdruk een belangrijk arbeidsrisico. Werkdruk kan, als deze aanhoudt, werkstress veroorzaken die op zijn beurt kan leiden tot ziekteverzuim. Werkstress geeft daarom een uitgesproken negatieve associatie. Toch zijn er ook nuancerende geluiden als het gaat om stress. Joost van den Brake, universitair docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen brak in 2016 een lans voor wat hij ‘uitdagingsstress’ noemt. Dat is de stress die werknemers voelen als zij worden uitgedaagd om bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te dragen of als zij een deadline moeten halen en gewaardeerd worden voor hun inzet. Hij stelt verder dat werkgevers vooral moeten waken voor ‘bedreigingsstress’. Stress die werknemers belemmert om taken op tijd af te krijgen of hen belemmert om normaal te blijven functioneren zoals na een conflict met een leidinggevende. In ons blog gaan we in op de oorzaken van stressgerelateerd verzuim en hoe deze tegen te gaan met behulp van preventiestrategieën
30/6/2023 Verzuim
Wat is de beste manier om ziekteverzuim bij te houden?
Een laag ziekteverzuim is wat elke werkgever wil. Daarom investeert u in preventie en efficiënte re-integratietrajecten. Maar heeft u ook inzichtelijk in hoeverre uw beleid en investeringen effect hebben? Om hier inzicht in te krijgen, is het belangrijk om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf bij te houden. Hoe doet u dit op een overzichtelijke en efficiënte manier? In deze blog bespreken we wat de voordelen zijn van een goede verzuimregistratie en geven we u tips om dit op de beste manier te doen
30/12/2022 Verzuim
De modernisering in met de nieuwste ziekteverzuim preventie software
De zorgen over ziekteverzuim blijven onveranderd hoog. Verzekeraar Nationale Nederlanden stelt in zijn trendrapport over 2022 dat het aantal ziekmeldingen nooit eerder zo hoog is geweest als in de laatste 4 jaren. De gemiddelde verzuimduur blijft stijgen. In een veel geplaagde sector als de gezondheidszorg is deze stijging van blijvende aard stelt het rapport. In een situatie als deze zult u als werkgever graag de regie willen houden en willen voorkomen dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. De modernisering in is dan een logische stap. Met de nieuwste ziekteverzuim preventie software kunt u het verschil maken.
23/12/2022 Verzuim
Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim voor de werkgever?
Ziekteverzuim en de gevolgen ervan blijven voor de werkgever een hoofdpijndossier als naar de verzuimcijfers kijkt. Terwijl het CBS in zijn cijfers laat zien dat het ziekteverzuim gedaald is is het ziekteverzuim voor middelgrote en grote bedrijven juist gestegen. Met respectievelijk 0,3 procentpunt en 0,6 procentpunt. Voor middelgrote bedrijven kwam het verzuim uit op 4,5 procent. Voor grote bedrijven kwam het ziekteverzuim uit op 5,7 procent. In het eerste kwartaal van 2022 was het algehele ziekteverzuim nog 6,3 %. In het derde kwartaal was dit gedaald naar 5%.
03/12/2022 Verzuim
Welk percentage ziekteverzuim is normaal bij bedrijven?
Ziekteverzuim komt in elk bedrijf voor. Het minimaliseren en voorkomen ervan heeft prioriteit. Door ziekteverzuim kan het productieproces stagneren. Ziekteverzuim kan ook een wissel trekken op de winstgevendheid van uw bedrijf. U vraagt zich misschien af welk percentage ziekteverzuim nog normaal is bij bedrijven. In deze blog proberen we hierop antwoord te geven. We schetsen ook de nuances bij het bepalen en meten van ziekteverzuim. U kunt hierna beter het ziekteverzuim binnen uw onderneming in het juiste perspectief zien.
01/11/2022 Verzuim
Een ziekteverzuimverzekering: een goed idee?
Ziekteverzuim kan u als werkgever veel geld kosten. Volgens onderzoek van TNO kost een zieke werknemer u per dag minimaal 250 euro. U moet een zieke werknemer de eerste 2 jaar 70% van het loon doorbetalen. In de meeste gevallen moet u bovendien voor vervanging zorgen van uw zieke werknemer en lijdt u desondanks productieverlies. Reken maar uit. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. In deze blog bespreken we wat een ziekteverzuimverzekering inhoudt en waar u rekening mee moet houden.
27/8/2022 Verzuim
Hoe houdt u ziekteverzuim onder controle?
Ieder bedrijf krijgt te maken met ziekteverzuim, maar op welk moment wordt het percentage te hoog? Het gemiddelde ziekteverzuim verschilt per sector en wordt beïnvloed door allerlei factoren. Of het nu een groot probleem vormt bij u of niet, het beheersen en voorkomen van ziekteverzuim is voor ieder bedrijf een belangrijk onderdeel van de beleidsvoering. De controle houden over ziekteverzuim zorgt ervoor dat u goed overzicht heeft op wat er gebeurt en waar u aan kunt werken. Ook om te zien op welke gebieden u kunt investeren en om nieuwe onderzoeken mee te nemen in uw aanpak.
12/7/2022 Verzuim
Innovaties op het gebied van ziekteverzuim verlagen
Bent u op zoek naar nieuwe ideeën die uw verzuimbeleid naar een hoger plafond brengen? Innovatie op het gebied van verzuimpreventie is er volop, maar welke interventies werken voor uw bedrijf? In dit artikel bespreken we verschillende manieren waarop u een progressief beleid kan voeren en hoe u hiermee ziekteverzuim kan verlagen binnen uw bedrijf. Of het nu gaat om duurzame inzetbaarheid voor werknemers die langer gezond kunnen werken of een open bedrijfscultuur om conflicten te voorkomen.
17/5/2022 Verzuim
Wat is frequent ziekteverzuim en wat kan het betekenen?
Heeft u werknemers die zich veelvuldig kort ziekmelden? Kan frequent ziekteverzuim met veel ziektedagen ook als langdurig verzuim gezien? En wat voor impact heeft dit frequent ziekteverzuim op uw bedrijf? In dit artikel bespreken we hoe lang verzuim moet duren voordat het als frequent kan worden gezien en wat voor oorzaken dit type verzuim kan hebben. Lees verder voor tips en interventies om frequent ziekteverzuim terug te dringen en te voorkomen.
08/3/2022 Verzuim
Wat zijn op dit moment de grootste oorzaken voor ziekteverzuim?
Ziekteverzuim blijft een groot probleem, maar veranderen de oorzaken met het veranderen van de maatschappij? Ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf. Niet alleen omdat de continuïteit, kwaliteit en productiviteit van uw bedrijf kan verminderen, maar ook omdat er dikwijls enorme kosten aan gebonden zitten. Het is daarom belangrijk een sterk preventieplan en verzuimbeleid op te zetten. En dat begint met verzuim bij de wortel aan te pakken. In dit artikel gaan we in op de grootste oorzaken voor ziekteverzuim op dit moment.
13/12/2021 Verzuim