Uw vraag en de inzet van
onze professionals

 

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

ArboConcern

 

Daadkrachtige
verzuimspecialisten

Effectief verzuimbeleid vraagt ook om de tijdige inzet van de juiste arbo-professionals. Om richtinggevende specialisten. Naast onze bedrijfsartsen maken de volgende experts deel uit van ons team:

  • Casemanagers & verzuimexperts
  • Arbeidsdeskundigen & arbeids-  en organisatiedeskundigen
  • Veiligheidskundigen & arbeidshygiënisten
  • Mediator & vertrouwenspersoon

Stuk voor stuk ervaren deskundigen, die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Ze werken onderling nauw samen en staan u met raad en daad bij. Samen maken we uw bedrijf beter!

ArboConcern
ArboConcern

Wij kennen uw bedrijf beter

We hebben alle deskundigheid in huis en leveren diensten op maat. Passend bij uw bedrijf, uw vraag en situatie. Ook onze arbo-professionals hanteren de VIP-aanpak: Verzuimreductie, Interventie en Preventie. Alles wat we doen én laten is erop gericht verzuim te voorkomen en terug te dringen. Het feit dat we uw bedrijf echt leren kennen draagt bij aan de effectiviteit van onze begeleiding en interventies. Korte lijnen, snelle actie en heldere communicatie; dat mag u van ons verwachten. Een aanpak die beter werkt!

Samen uw bedrijf beter maken?
stap over naar Arbo Concern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41

Arbo Concern
Simpelweg 10 x beter
 

Net als u vinden wij kwaliteit van onze dienstverlening essentieel. Dus investeren we continu in onze medewerkers, in onze organisatie en in onze klanten. Zo onderscheiden wij ons van andere arbodiensten.

Werkgever staat niet buiten spel
Ook uw kant van het verhaal wordt gehoord. Werkgever en leidinggevende spelen ook een belangrijke rol in verzuimreductie.
Eigen bedrijfsarts en casemanager
Snel schakelen, met deskundigen die uw bedrijf echt goed kennen. Deze aanpak vergroot het optimaal benutten van re-integratiemogelijkheden.
Ondernemend met lef
Wij zijn ondernemers die snappen wat voor uw bedrijf belangrijk is. We tonen lef in onze aanpak en interventies. Daar profiteert u van!
Focus op werkvermogen
Alles draait om de mate waarin iemand in staat is zijn werk te hervatten. Om belasting en belastbaarheid. Onze insteek: wat kan er wél.
Voorkomen en verkorten verzuim
Oftewel preventie en reductie. Wij helpen u met een actieve aanpak, waar we iedereen bij betrekken. Voor snelle en blijvende resultaten.
Aanpak onterecht verzuim
Transparant en actief verzuimbeleid voorkomt onterecht verzuim. Wij voorkomen dat mensen onterecht 'ziek' thuis zitten.
Snelle en unieke interventies
Snel en creatief ingrijpen om verzuim niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk; dat is ons uitgangspunt. We blijven innoveren.
Korte wachttijden
U en uw medewerkers kunnen snel bij ons terecht voor spreekuur, overleg of interventies.
Praktisch rapport bedrijfsarts binnen 24 uur
U ontvangt concrete, heldere en vooral bruikbare rapportages binnen 24 uur. Onze bedrijfsartsen geven richting en maken zinvolle afspraken.
Geweldig goed bereikbaar
Geen callcenter, geen kastje naar de muur, geen onbereikbare artsen, niet steeds wisselende medewerkers. Beloofd!

Samen uw bedrijf beter maken?
stap over naar arboconcern

doe mij een voorstel of bel 071 - 40 181 41