Iedere Medewerker - Elke Dag - Gezond en Vitaal aan de Slag

Dat wilt u natuurlijk ook. De innovatieve verzuimaanpak van Arbo Concern richt zich op preventie, duurzame inzetbaarheid en re-integratie hetgeen direct leidt tot verzuimreductie en verzuimbeheersing. Het effect? Dalende verzuim- en loonkosten, verbeterde productiviteit én toename van het werkplezier. Een echte win-winsituatie voor de werkgever én de werknemer! Veel van onze klanten scoren daardoor inmiddels onder de 2% met hun verzuimpercentage. Dat klinkt beter!

Eigentijds, Full-service en Betrokken
Wij geloven niet in de traditionele aanpak van arbodiensten. Wij behoren tot de grondleggers van het moderne casemanagement model waarbij beperkingen snel worden omgebogen tot inzetbare mogelijkheden. Arbo Concern is een proactieve arbodienst, met focus op:
  • De-medicaliseren. Dat doen we omdat 70% van verzuim geen medische grondslag heeft en werkhervatting veelal direct mogelijk is.
  • Accent op re-integratie en vroegtijdige interventies. Dit  verkort de verzuimduur en hierdoor neemt het aantal ziekmeldingen af.
  • Verzuimende medewerker medeverantwoordelijk voor het re-integratieproces. Hij werkt mee aan adequaat herstelgedrag.
  • Werkgever en zijn leidinggevenden zijn belangrijke spelers in bij de verzuimbegeleiding. Dit werkt preventief en verkort de verzuimduur.
  • Inzet van de bedrijfsarts pas als het van toegevoegde waarde en/of noodzakelijk is. Te vroeg werkt medicaliseren in de hand en vertraagt de re-integratie. Noodzakelijk bij medische beoordelingen binnen het poortwachtertraject.
  • Optimale bereikbaar. Geen callcenter, geen receptionisten, niet eindeloos doorverbinden maar direct contact met uw eigen casemanager.
  • De grote rol van de werkgever. Bij onze goed bereikbare bedrijfsartsen speelt u een belangrijke rol waardoor verzuim snel afneemt.
  • Verzuimreductie en verzuimbeheersing als doel. Een hogere verzuimdrempel en uw medewerker niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces.
U als werkgever staat bij Arbo Concern niet buiten spel. 
Wij geven niet alleen de medewerker bij onze bedrijfsartsen het podium maar zorgen er ook voor dat de werkgever zijn kant van het verhaal kan doen. Goed bereikbare bedrijfsartsen die tijdens spreekuren ook contact met de werkgever hebben. Een unieke aanpak welke leidt tot objectieve pragmatische rapportages waarin werkhervatting onderdeel van het beter worden is.

Beheersing van verzuim, verhogen van arbeidsproductiviteit
Onze casemanagers acteren snel. Maken direct afspraken over werkhervatting, interventies en vervolgbegeleiding. De verzuimende medewerker wordt daarbij actief betrokken en is mede verantwoordelijk voor herstelgedrag en re-integratie.

Van eigen regie tot volledig ontzorgen…
We bespreken samen wat we voor u kunnen doen in verzuimbegeleiding en casemanagement. Dat begint al bij onze eerste kennismaking. Volledig ontzorgen? Of kiest u liever voor Eigen Regie? In alle gevallen garanderen wij dat uw medewerker niet langer uitvalt dan strikt noodzakelijk. En dat u uw dossiers opbouwt conform de UWV richtijnen.

Altijd dichtbij, altijd bereikbaar
Dat kunnen wij u zonder problemen beloven. Wij zijn landelijk actief. Waar we ook zijn, Arbo Concern is altijd dichtbij. Wij zijn er voor u. Alles is erop gericht SAMEN het verzuim zo snel mogelijk  terug te dringen. Geen eindeloze wachttijden, direct contact met uw eigen case-manager, snel schakelen aan de telefoon, 80% van uw vragen direct beantwoord, binnen 24 uur rapportages, uw eigen goed bereikbare bedrijfsarts.   

Samen met Arbo Concern maakt u uw bedrijf beter!
Een snelle werkwijze, aandacht voor bijzonder goede communicatie en optimale aandacht zijn kenmerkend voor Arbo Concern. En daar profiteert u van! Stap nu over en ervaar dat uw arbodienst beter kan!

Verzuimpakketten

Onze visie op verzuim, verzuimaanpak en onze verzuimabonnementen.

Vitaliteit & Preventie

Medische keuringen (PMO), Risico Inventarisatie & Evaluaties. Arbo Concern!

Re-integratie

2e spoor, Arbeidsdeskundigen, A&O'ers, Mediators... Arbo Concern is u graag van dienst!

Werknemers

Arbo Concern is er voor de de Win-Win tussen werkgever en werknemer!