Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Redenen voor ziekteverzuim De meest voorkomende oorzaken en hoe ze te voorkomen
Het CBS meldt dat over het tweede kwartaal van 2023 het ziekteverzuim is gedaald. Van gemiddeld 5,7% in het eerste kwartaal van 2023 naar 5,0% in het tweede kwartaal. Toch blijft ziekteverzuim een complex probleem waarmee de meeste bedrijven en organisaties worstelen. Als HR-professional of werkgever is het zaak om de verschillende facetten van dit probleem te begrijpen en proactieve oplossingen te bieden. In deze blog belichten wij strategieën van wereldwijde bedrijfsleiders zoals Salesforce, Volvo en Netflix. De inzichten van deze bedrijven kunnen u waardevolle handvatten bieden om ziekteverzuim in uw eigen bedrijf of organisatie tegen te gaan en te voorkomen.
15/9/2023 Verzuim
Hoe een RI&E opstellen: Stappen en aanpak
Sinds enige jaren is de Nederlandse Arbeidsinspectie intensiever toezicht gaan houden bij bedrijven en organisatie op het hebben van een risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E), maar ook op het hebben van een plan van aanpak en een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De Arbeidsinspectie controleert zowel de formele aanwezigheid van zowel de RI&E als het plan van aanpak en het basiscontract en de praktische toepassing van deze instrumenten op de werkvloer. U wordt tenslotte door de Arbowet verplicht om uw werknemers veilig en gezond te laten werken.Hoe zorgt u ervoor dat uw werkomgeving niet alleen veilig is, maar ook voldoet aan de wettelijke eisen? In dit blog leggen we stap voor stap uit hoe u een gedegen RI&E opstelt om de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers te waarborgen.
Branche RI&E: Waarom het belangrijk is en hoe het werkt
De Nederlandse arbeidsinspectie meldt in haar rapport ‘Arbo in bedrijf 2019-2021’, dat tussen 2019 en 2021 bedrijven het beter hebben gedaan - als het gaat om het adequaat beheersen van bedrijfsrisico’s - ten opzichte van de periode ervoor. Toch bleek dat, bij 16% van de bedrijven waar risico’s speelden bij beeldschermwerk, er geen adequate maatregelen waren getroffen. Dit betrof bijna 253.000 werknemers. Als HR-professional of werkgever weet u natuurlijk dat de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers een prioriteit zijn. U bent ook bekend met de algemene risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Maar hoe zit het met de branche RI&E? Dit is een variant die specifiek gericht is op uw sector en die kan helpen om beter inzicht te krijgen in de unieke uitdagingen van uw branche. In deze blog leggen we uit waarom een branche RI&E belangrijk is en hoe het in zijn werk gaat.
31/8/2023 Arbobeleid
Machine-RI&E: Een belangrijk onderdeel van de RI&E voor machineveiligheid en -gezondheid
Als HR-professional of werkgever weet u als geen ander hoe cruciaal het welzijn van uw medewerkers is. Een belangrijk, maar soms over het hoofd gezien aspect hiervan is de machineveiligheid en -gezondheid binnen uw organisatie. Wanneer is een machine te gevaarlijk om nog te gebruiken? Wat zijn de gevaren die aan het gebruik van een machine kleven? Wanneer zijn de risico's te groot als uw werknemers met een bepaalde machine moeten werken. Welke maatregelen moet u nemen om risico’s tegen te gaan zodat werknemers veilig kunnen blijven werken? Met een Machine-RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) kunt u beter de machineveiligheid en-gezondheid binnen uw bedrijf garanderen. In deze blog leggen wij uit waarom en hoe u het beste een machine-RI&E kunt opstellen.
24/8/2023 Arbobeleid
Verzuimbeleid opstellen: Een stapsgewijze handleiding
Verzuimbeleid opstellen is een belangrijke taak voor elke werkgever of HR-afdeling. Het belang van goed verzuimbeleid neemt met de veranderingen in onze samenleving toe. Verzekeraar Nationale Nederlanden verwacht dat dit jaar, 2023, 30% meer jong-volwassenen de WIA instromen. De druk op werkenden is hoog en het ziekteverzuim blijft hoog ondanks periodieke fluctuaties. Een effectief verzuimbeleid is cruciaal voor elke organisatie. Het draagt bij aan een gezonde werkomgeving en vermindert onnodige kosten. In deze stapsgewijze handleiding leggen we uit hoe u verzuimbeleid opstelt.
14/8/2023 Verzuim
De basisbeginselen van de RI&E: Arbeidsrisico's inventariseren en evalueren
Uw bedrijf is vergelijkbaar met een gedegen ondernemingsreis, doorspekt met uitdagingen en nog onontgonnen terrein. Echter, zoals bij elk avontuur, loeren er risico's onderweg die uw reis kunnen bemoeilijken. Als werkgever rust op uw schouders de verantwoordelijkheid om uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Hier komt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om de hoek kijken. In deze blog nemen we u mee op een tocht door de basisbeginselen van de RI&E. We belichten waarom het inventariseren en evalueren van arbeidsrisico's van cruciaal belang is en ondersteunen u met tastbare voorbeelden om deze essentiële praktijk beter te bevatten.
08/8/2023 Arbobeleid
Verzuiminterventies: effectieve strategieën voor het omgaan met verzuim
Effectief tegengaan van ziekteverzuim begint als uw werknemers nog zo gezond als een vis zijn. In actie komen voordat uw werknemers ziek zijn is effectiever dan pas reageren als een van hen ziek naar huis gaat. Omgaan met verzuim vereist goede communicatie, beter en sneller handelen en beter en actiever uw werknemers begeleiden. Te veel ziekteverzuim kan leiden tot aanzienlijke financiële lasten en een vermindering van de productiviteit. Gelukkig zijn er diverse effectieve strategieën en interventies beschikbaar om verzuim tegen te gaan. In deze blogtekst delen we enkele strategieën die succesvol zijn gebleken in de praktijk van middelgrote Nederlandse bedrijven.
31/7/2023 Verzuim
Preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim: Hoe ziekteverzuim te voorkomen
Werkgevers en HRM die in paniek raken als het ziekteverzuim oploopt? Dat is in ieder geval geen goede strategie om ziekteverzuim tegen te gaan. Beter is het om preventieve maatregelen tegen ziekteverzuim te nemen en daarmee ziekteverzuim te voorkomen. Dat er redenen zijn tot zorgen en misschien wel paniek, is terecht. Ziekteverzuim in Nederland blijft hoog en kan een aanzienlijke impact op organisaties hebben. Steeds meer bedrijven zien zich voor de uitdaging om ziekteverzuim tegen te gaan. Ziekteverzuim is kostbaar vanwege het doorbetalen van loon en het aantrekken van tijdelijke krachten, maar kan ook leiden tot verminderde productiviteit en een negatieve invloed op de werksfeer. Een effectief verzuimbeleid is als vruchtbare grond waarop organisaties kunnen gedijen. Een effectief verzuimbeleid bestaat uit diverse maatregelen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers.
24/7/2023 Verzuim
Wat is een RI&E? Een inleiding tot risico-inventarisatie en -evaluatie
In het Meerjarenprogramma RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lezen we dat per jaar 4000 mensen overlijden als gevolg van arbeidsomstandigheden en dat nog steeds maar 50% van alle bedrijven een RI&E heeft. Als HR-professional of werkgever speelt u een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Misschien ervaart u knelpunten bij het uitvoeren van een RI&E. Ontdek hoe een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) u kan helpen bij het identificeren en beheersen van risico's. In dit blogartikel vertellen we meer over de RI&E en waarom het zo belangrijk is voor uw organisatie.
18/7/2023 Arbobeleid
Wanneer bent u RI&E-plichtig? Uitleg en voorbeelden
Als HR professional of werkgever wilt u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een belangrijk instrument om de arbeidsrisico's in uw organisatie in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze risico's te beheersen. Risico’s op ongevallen tijdens het werk met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen maar ook risico’s op ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zoals discriminatie en in steeds meer banen fysieke risico’s waarbij een niet toereikende ergonomie een rol speelt. U moet dan denken aan beeldschermwerk, tillen, kracht zetten, ergonomisch slecht meubilair. Het uitvoeren van een RI&E is dus belangrijk, maar wanneer bent u eigenlijk verplicht om een RI&E uit te voeren? In dit blog leggen wij dit uit en geven hierbij voorbeelden.
07/7/2023 Arbobeleid
Ziekteverzuim door stress: Preventiestrategieën om stressgerelateerd verzuim te verminderen
Ziekteverzuim door stress is voor veel werkgevers een belangrijk thema. Zo vond 40% van de werkgevers in 2021 werkdruk een belangrijk arbeidsrisico. Werkdruk kan, als deze aanhoudt, werkstress veroorzaken die op zijn beurt kan leiden tot ziekteverzuim. Werkstress geeft daarom een uitgesproken negatieve associatie. Toch zijn er ook nuancerende geluiden als het gaat om stress. Joost van den Brake, universitair docent aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit van Groningen brak in 2016 een lans voor wat hij ‘uitdagingsstress’ noemt. Dat is de stress die werknemers voelen als zij worden uitgedaagd om bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te dragen of als zij een deadline moeten halen en gewaardeerd worden voor hun inzet. Hij stelt verder dat werkgevers vooral moeten waken voor ‘bedreigingsstress’. Stress die werknemers belemmert om taken op tijd af te krijgen of hen belemmert om normaal te blijven functioneren zoals na een conflict met een leidinggevende. In ons blog gaan we in op de oorzaken van stressgerelateerd verzuim en hoe deze tegen te gaan met behulp van preventiestrategieën
30/6/2023 Verzuim
Burn-out voorkomen: Tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing
Inmiddels zijn we bekend met de doemscenario’s die worden geschetst als het om burn-out gaat. De kosten voor psychisch verzuim waar burn-out onder valt lopen de spuigaten uit en elke nieuwe arbo-balans weet ons te vertellen dat miljoenen werknemers tegen een burn-out aan zitten. Toch is het werkzame leven van een werknemer na een burn-out niet over en kunnen werkgevers profiteren van werknemers die sterker uit een burn-out komen. Ja, u leest het goed. Het gevestigde idee dat een werknemer na een burn-out voor de rest van zijn (werkzame) leven getekend is en nooit meer de oude wordt, is gelogenstraft door recent onderzoek waarin aangetoond is dat werknemers sterker uit een burn-out kunnen komen. In dit blog echter, leggen we de nadruk op het voorkomen van een burn-out en geven we tips voor het verbeteren van de werk-privé balans en stressbeheersing.