Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
Wetgeving omtrent ziekteverzuim waar u als werkgever van op de hoogte moet zijn
We leven in historische tijden. Nog nooit sinds de jaren zeventig hadden werkgevers zoveel moeite om aan personeel te komen en nog nooit waren er zoveel mensen aan het werk. De piek was in de zomer van 2022. 143 vacatures op elke 100 werklozen. Arbeidskrapte leidde tot oplopende werkdruk bij werknemers en die leidde weer op zijn beurt tot hoger ziekteverzuim. De krapte op de arbeidsmarkt is iets afgenomen maar zal aanhouden. Daarom is het belangrijk om als werkgever op de hoogte te zijn van wetgeving omtrent ziekteverzuim. Als een werknemer ziek wordt heeft u de wettelijke verplichting om samen met de zieke werknemer te zorgen voor een zo goed mogelijk herstel en reintegratie. Daarom besteden we in deze blog aandacht aan de wetgeving waarvan u op de hoogte moet zijn. Relevante wetten, een stappenplan bij ziekteverzuim en uw verantwoordelijkheden als werkgever bij ziekteverzuim.
04/3/2024 Verzuim
Voorkomen van verzuim: De rol van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim
Voorkomen van verzuim wint in alle sectoren van onze economie en bestuur aan belang. Het verzuimpercentage bereikte in 2022 een record van 8,8% binnen de zorgsector. Het was het hoogste verzuimpercentage in 20 jaar. Het ziekteverzuim is in 2023 afgenomen maar blijft een belangrijk aandachtspunt gezien de gevolgen van de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande druk op de arbeidsmarkt. Hoog tijd om de rol van zowel werkgevers als werknemers onder de loep te nemen als het gaat om het voorkomen van ziekteverzuim. We onderzoeken daarbij hoe het staat met ziekteverzuim in Nederland. We kijken naar wat in de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd over de rollen van werkgevers en werknemers in het voorkomen van ziekteverzuim, waarbij we kijken naar hoe werkgevers en werknemers het beste ziekteverzuim kunnen voorkomen.
27/11/2023 Verzuim
Verzuimmanagement op maat: Aanpassing van verzuimbeleid op basis van bedrijfsbehoeften
We zitten midden in het griepseizoen en kortlopend ziekteverzuim is nu wat aandacht vraagt. Ziekteverzuim in het algemeen vraagt om goed verzuimmanagement, waar een op maat gemaakt verzuimbeleid essentieel is voor het succes van uw bedrijf. In deze blog bespreken we gedetailleerd het nut van verzuimmanagement op maat en hoe u uw verzuimbeleid effectief kunt aanpassen aan de unieke uitdagingen en behoeften van uw bedrijf of organisatie, verrijkt met praktische voorbeelden.
20/11/2023 Verzuim
Het RI&E-plan van aanpak: Stappen voor het aanpakken van risico's
Als werkgever of HR-professional bent u ongetwijfeld bekend met de term risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Echter, het ontwikkelen van een effectief plan van aanpak na uw RI&E is een stap die vaak minder aandacht krijgt, maar van cruciaal belang is. Het komt nog te vaak voor dat bedrijven niet over een deugdelijk plan van aanpak beschikken volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het plan van aanpak bepaalt hoe u de geïdentificeerde risico's daadwerkelijk gaat aanpakken. In deze blog, duiken we dieper in de stappen en aanpak voor het effectief aanpakken van risico's.
15/11/2023 Arbobeleid
Is een RI&E verplicht? Alles wat werkgevers moeten weten over de RI&E-plicht
RTL-nieuws meldt in een artikel van 30 september 2023 dat Nederlandse militairen hersenschuddingen oplopen tijdens oefeningen met explosieven. Jarenlang weet defensie van dit probleem, maar toch blijft het gebeuren. Defensie heeft net als elke andere werkgever een zorgplicht voor haar personeel. Artikel 3.1 van de Arbowet is helder over de zorgplicht van werkgevers. Artikel 5 van de Arbowet legt zowel defensie als u als werkgever een RI&E-plicht op. De arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf of organisatie kunnen niet geoptimaliseerd worden als u geen zicht heeft op de risico’s voor werknemers en leidinggevenden op uw werkvloer. De Arbowet verplicht u dan ook om een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. In deze blog gaan we samen kijken in welke gevallen een RI&E verplicht is, en wat werkgevers moeten weten over deze RI&E-plicht.
06/11/2023 Verzuim
Gerichte verzuimmanagement, het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie
In een eerder blog hebben we gesproken over ziekteverzuimmanagement en welke concrete stappen u kunt ondernemen om grip te krijgen op ziekteverzuim. Via goede registratie, analyse, ziektepreventie en re-integratie kunt u als werkgever of HR-professional gericht het ziekteverzuim binnen uw organisatie beheren. In deze blog gaan we verder in op wat een gerichte aanpak en management van het ziekteverzuim binnen uw organisatie kan betekenen. Richt u zich op ziekteverzuim en beschouwt u het als een probleem? Zoekt u daarbij voornamelijk naar wie en waar de ‘boosdoener’ is? Of denkt u oplossingsgericht en legt u de focus op de situatie die u wenst te bereiken?
31/10/2023 Verzuim
Verzuimmanagement beheer van ziekteverzuim in uw organisatie, hoe?
In 2022 was het gemiddelde ziekteverzuim met 6,3% het hoogste ooit gemeten, meldde het CBS. Het ziekteverzuim is ook in 2023 hoog gebleven, ook al is het gemiddelde ziekteverzuim gedaald naar 4,3%. Als werkgever en HRM wilt u natuurlijk het ziekteverzuim onder controle krijgen om zowel de continuïteit van uw organisatie veilig te stellen, als het welzijn van uw werknemers te bevorderen. Het effectief beheren van verzuim is dus cruciaal voor het behoud van een gezonde werkomgeving en het waarborgen van de productiviteit. In dit blog zullen we dieper ingaan op verzuimmanagement, de impact van ziekteverzuim op uw organisatie en hoe u het ziekteverzuim in uw organisatie kunt beheren.
28/10/2023 Verzuim
Verzuimmanagement: Het beheer van ziekteverzuim in uw organisatie
Ziekteverzuim is een realiteit waarmee elke organisatie op een bepaald moment te maken krijgt. Het effectief beheren hiervan is niet slechts een kwestie van het invullen van absentieformulieren of het beheren van roosters. Nee, effectief verzuimmanagement gaat over het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van werknemers, het ondersteunen van hun terugkeer naar het werk, en het minimaliseren van de impact op de dagelijkse bedrijfsvoering. Het belang van een goed verzuimbeleid kan niet worden onderschat. Een ongeplande afwezigheid kan de workflow verstoren, teamdynamiek beïnvloeden en onvoorziene kosten met zich meebrengen. Maar belangrijker nog, achter elk verzuim zit een mens. Iemand met zorgen, een gezondheidsprobleem of persoonlijke uitdagingen. Door te investeren in effectief verzuimmanagement, investeren organisaties dus niet alleen in hun bedrijfsresultaten, maar ook in hun mensen. In deze blog duiken we dieper in wat verzuimmanagement precies inhoudt en waarom het zo essentieel is. We zullen de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bespreken, de rol van arbodiensten zoals Arbo Concern belichten, en handige strategieën delen om verzuim in uw organisatie te beheren en te verminderen. Dus, of u nu HR-manager bent, een teamleider of gewoon iemand die meer wil weten over dit onderwerp, blijf lezen. We hebben heel wat inzichten om te delen!
26/10/2023 Verzuim
 Waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is van de Arbowet
De laatste jaren is er meer aandacht voor de risico-inventarisatie en -evaluatie(RI&E) en voor het daadwerkelijk uitvoeren ervan. In de Arbowet is bepaald dat het uitvoeren van de RI&E een wettelijke verplichting is. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met het Meerjarenprogramma RI&E. In de 3e voortgangsbrief van 13 juni 2023 schrijft de minister dat de gevolgen van onder andere grensoverschrijdend gedrag, arbeidsongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen zowel voor werknemers als voor de maatschappij als geheel bijna niet te overschatten zijn. Laten we eens kijken waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is en wat de arbowet erover zegt.
20/10/2023 Arbobeleid
De verdiepende RI&E: wat het is en waarom het belangrijk is
Een gezonde en veilige werkomgeving is cruciaal voor het welzijn van werknemers en de continuïteit van het bedrijf. Een belangrijk instrument om dit te waarborgen is de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht, maar veel organisaties zijn niet bekend met de zogenaamde verdiepende RI&E. In deze blog duiken we dieper in wat de verdiepende RI&E inhoudt en waarom deze van onschatbare waarde is voor jouw organisatie.
De Arbowet en de RI&E, waarom risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht is
Elke ondernemer wil een veilige werkomgeving voor zijn werknemers creëren. Maar hoe zorg je daarvoor en welke regels gelden er eigenlijk? De Arbowet stelt heldere eisen aan bedrijven wanneer het gaat om de veiligheid en gezondheid van werknemers. Eén van de kernonderdelen van deze wet is de risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de arbowet risico inventarisatie en evaluatie en leggen we uit waarom deze zo cruciaal is voor elk bedrijf.
Het belang van een verdiepende RI&E
Tijdens de corona-epidemie, in 2021, heeft de Inspectie SZW zich voorgenomen meer te gaan letten op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor psychosociale arbeidsbelasting(PSA) van hun werknemers. Bij risico’s op PSA moet u als werkgever een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie(RI&E) uitvoeren. Ook zonder deze verplichting is het belang van een RI&E in het kader van de gezondheid en het welzijn van uw werknemers evident. Wat is een verdiepende RI&E en wat is het belang ervan? Hoe verhoudt een basis RI&E zich tot een verdiepende RI&E en hoe werkt u aan een veilige werkomgeving? In deze blog doen wij dit uit de doeken.