Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom hierin investeren?
Duurzame inzetbaarheid voorkomt ellende voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie. Wanneer uw medewerkers goed in hun vel en op hun plaats zitten werkt dit door in uw bedrijfsresultaten. In dit artikel ontdekt u veel voorkomende uitdagingen en problemen die met duurzame inzetbaarheid overkomen kunnen worden. Ook leest u wat dit u oplevert en wat uw eerste stap is in het realiseren hiervan.
Hoe u werkstress bij uw personeel kunt verminderen
Uw medewerkers zijn uw kapitaal. Als zij uitvallen heeft uw organisatie een probleem. Burn-out is op dit moment beroepsziekte nummer een. 5% van de beroepsbevolking kan als gevolg van burn-out langere tijd niet werken. Werkstress is een serieuze bedreiging van de productiviteit en continuïteit van uw organisatie. In dit artikel leest u de negatieve impact van werkstress op uw organisatie, de oorzaken ervan en wat u hieraan kunt doen.
Verhoog de werknemersmotivatie voor gezonde en productieve medewerkers
Wist u dat 1 op de 10 medewerkers een aantal keer per week geen zin heeft om te gaan werken? En dat een medewerker die minder betrokken is bij het werk minder productief is, zich sneller ziek meldt en eerder op zoek gaat naar een andere baan? Als HR-manager is het belangrijk deze medewerkers op tijd te herkennen. Nog belangrijker is het om te voorkomen dat u ongemotiveerde medewerkers heeft. Gebrek aan motivatie is niet alleen slecht voor uw productie en omzet, maar ook voor werkplezier van anderen, het algemene verzuimpercentage, uw kosten en uw imago als werkgever. Hoe vergroot u werknemersmotivatie voor gezonde en productieve werknemers?
Wat doet een bedrijfsarts wanneer uw medewerker ziek is?
Volgens de Arbowet bent u verplicht een bedrijfsarts in te schakelen als u werknemer 6 weken ziek is. Het is echter aan te raden uw arbodienstverlener al eerder in te schakelen na de ziekmelding. De bedrijfsarts werkt met u samen aan de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Nu vraagt u zich misschien af wat de bedrijfsarts precies voor u en uw werknemer doet tijdens het verzuim. In dit artikel leest u hier meer over.
09/9/2020 Verzuim
Verschillen tussen kortdurend en langdurig verzuim
Het lange verzuim, wat 10% van de totale verzuimgevallen is, is goed voor 90% van het aantal verzuimdagen. Er is dus een behoorlijk verschil tussen kort en lang verzuim qua impact op uw bedrijf. Wat zijn de overige verschillen tussen deze twee soorten van verzuim? In dit artikel leest u wat de oorzaken en gevolgen zijn en leest u de implicaties hiervan voor uw HR-beleid.
01/9/2020 Verzuim
De rol van de leidinggevende bij het terugdringen van verzuim
35% van het werkgerelateerde verzuim heeft volgens werknemers te maken met werkstress en werkdruk. Een derde van hen vindt echter dat de werkgever te weinig maatregelen neemt om werkdruk en werkstress te verminderen. Slechts een op de vijf leidinggevenden kan dreigend langdurig verzuim op tijd te herkennen. Belangrijk dus om te bekijken wat de rol van leidinggevenden kan zijn om verzuim te voorkomen of te beheersen. In dit artikel leest u de belangrijkste aandachtspunten waarmee u intern invloed heeft op het verzuimpercentage binnen uw bedrijf.
28/8/2020 Verzuim
Aan welke verplichtingen moet uw HR-afdeling voldoen bij risicovolle beroepen?
Volgens de arbowet moet u als werkgever vastleggen in uw arbobeleid wat u doet om uw personeel veilig en gezond te laten werken. In dit artikel leest u waar arbobeleid uit moet bestaan, wat risicovolle beroepen zijn en hoe u uw arbobeleid op basis van de arbowetgeving hierop afstemt.
10/8/2020 Arbobeleid
Het verzuim van uw medewerkers is een groter probleem dan u denkt
Een medewerker die zich met regelmaat ziek meldt: u heeft er vast een of meerdere in uw organisatie rondlopen. Het lijkt misschien onschuldig, maar het is een belangrijk signaal dat uw medewerker langdurig kan gaan uitvallen. Waarom? Als iemand zich 3 keer of vaker ziek meldt in een jaar kan er namelijk meer aan de hand zijn dan een griepje of heersende verkoudheid. Werknemers kunnen uitvallen door bijvoorbeeld financiële problemen of werkstress, waar zij vervolgens lichamelijke klachten van kunnen krijgen. Ziekteverzuim wordt als het ware een klassiek kip-ei probleem. Het gevolg: minder gemotiveerd en productief personeel en hoge kosten voor u als werkgever. Met andere woorden: ziekteverzuim is een groter probleem dan u mogelijk denkt.
10/7/2020 Verzuim
Bied uw medewerkers ook dit jaar een PMO aan
Met een vergrijzende beroepsbevolking, een vermeerdering van flexwerk, snelle maatschappelijke en technologische veranderingen en een krappe arbeidsmarkt is het binnenhalen en behouden van gezonde werknemers van essentieel belang. U kunt preventief aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers werken door hen periodiek een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Dit geeft u en uw medewerker inzicht in de gezondheid en met advies en interventies tijdig de risico’s verminderen. In dit artikel bespreken we uitvoerig wat het PMO precies inhoudt en wat dit u oplevert.
5 tips om ziekteverzuim tegen te gaan
Verzuimende medewerkers kosten u veel geld, maar ook immateriële zaken. Zo kan er bij frequent verzuim sprake zijn van frustratie bij collega’s die werk over moeten nemen. Dit heeft invloed op de werksfeer en de motivatie van uw medewerkers. Gemotiveerde en gezonde medewerkers creëren juist extra waarde voor uw bedrijf. Daarom is het van belang dat u ziekteverzuim in uw organisatie tegengaat. In dit artikel leest u 5 tips die u hierbij op weg helpen.
25/6/2020 Verzuim
Hoe u met de vitaliteit van uw medewerkers het bedrijfsresultaat beïnvloedt
In Nederland is per werknemer het verzuim gemiddeld 4 van de 100 werkdagen. Ongeveer 21% van het verzuim was te voorkomen geweest, net als het hierop volgende productie- en omzetverlies. Een belangrijke graadmeter hiervoor is vitaliteit. Heeft uw organisatie een hoog verzuimcijfer of is het verloop van personeel hoger dan u zou willen? In dit artikel leest u waarom vitaliteit van belang is en hoe u in 5 stappen uw personeelsmanagement hierop inricht. Ook vindt u 6 aandachtspunten die u meteen in de praktijk te brengen om de bevlogenheid in uw organisatie terug te brengen.
Hoe houdt u rekening met de persoonlijke omstandigheden van uw medewerker?
De persoonlijke omstandigheden van uw medewerkers kunnen van invloed zijn op hun functioneren. Zij kunnen tijdelijk minder belastbaar zijn en/of zich ziekmelden. Dit laatste noemen we ook wel ‘grijs verzuim’. Hoe houdt u rekening met privé omstandigheden om verzuim te reduceren en de impact op uw bedrijfsresultaten minimaal te houden?
01/6/2020 Arbobeleid