Lees het laatste
Arbo nieuws
Arbo Concern
Wat zijn op dit moment de grootste oorzaken voor ziekteverzuim?
Ziekteverzuim blijft een groot probleem, maar veranderen de oorzaken met het veranderen van de maatschappij? Ziekteverzuim kan een grote impact hebben op uw bedrijf. Niet alleen omdat de continuïteit, kwaliteit en productiviteit van uw bedrijf kan verminderen, maar ook omdat er dikwijls enorme kosten aan gebonden zitten. Het is daarom belangrijk een sterk preventieplan en verzuimbeleid op te zetten. En dat begint met verzuim bij de wortel aan te pakken. In dit artikel gaan we in op de grootste oorzaken voor ziekteverzuim op dit moment.
13/12/2021 Verzuim
Langdurig ziekteverzuim verlagen, tips en innovaties
Langdurig ziekteverzuim brengt verschillende negatieve gevolgen met zich mee. Het blijft jaarlijks een grote impact hebben op Nederlandse bedrijven. Over het algemeen kost ziekteverzuim Nederlandse bedrijven al 13 miljard euro aan doorbetaling. En een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim, burn-out, zorgt voor kosten van wel 3,1 miljard euro per jaar. Verzuim dat lang duurt heeft de grootste kosten als gevolg, en daarom is het slim om hierop in te zetten binnen uw verzuimbeleid. In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden om langdurig ziekteverzuim te verlagen binnen uw bedrijf. Ook als het gaat om innovatieve ideeën en interventies.
13/12/2021 Verzuim
Langdurig ziekteverzuim voorkomen met een burn-out proof beleid
Burn-out is een van de grootste oorzaken van langdurig ziekteverzuim, en de negatieve impact op uw bedrijf kan groot zijn. Neem bijvoorbeeld de kosten door burn-out, wel 3,1 miljard euro per jaar voor Nederlandse bedrijven. Omdat voorkomen beter is dan genezen, is het belangrijk een burn-out proof beleid te ontwikkelen. In dit artikel gaan we in op langdurig ziekteverzuim voorkomen, met het oog op preventie, re-integratie maar ook de voordelen van vitaliteit.
13/12/2021 Arbobeleid
Welke soorten ziekteverzuim zijn er en wat zijn de uitdagingen?
Jaarlijks maken de meeste bedrijven veel kosten aan ziekteverzuim, maar welke soorten ziekteverzuim zijn het grootste probleem? Over het algemeen wordt er zelfs 13 miljard euro ieder jaar uitgegeven aan loondoorbetaling door Nederlandse bedrijven. En dan zijn er nog veel andere kosten die hieraan verbonden zijn, ook op het gebied van de productiviteit en de omzet van uw bedrijf. Om te begrijpen hoe u uw ziekteverzuimbeleid kunt optimaliseren, is het eerst belangrijk te weten welke voor soorten ziekteverzuim op dit moment veel voor komen. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten ziekteverzuim, hun impact, en de uitdagingen hierbij.
13/12/2021 Verzuim
Hoe moet u langdurig ziekteverzuim aanpakken?
Ziekteverzuim blijft een grote kostenpost voor Nederlandse bedrijven, jaarlijks maar liefst 13 miljard euro aan loondoorbetaling. Een groot aandeel daarvan is ziekteverzuim dat langdurig is. Maar hoe moet u dit langdurig ziekteverzuim aanpakken? Als u al te maken heeft met langdurig ziekteverzuim is het bijvoorbeeld belangrijk een effectief re-integratietraject uit te voeren. Maar ook preventie is essentieel, met de juiste onderzoeken en maatregelen. In dit artikel gaan we in op hoe u langdurig ziekteverzuim kan aanpakken binnen uw bedrijf.
13/12/2021 Verzuim
Een innovatief ziekteverzuim preventieplan dat past bij deze tijd
Ziekteverzuim blijft jaarlijks een grote impact hebben op Nederlandse bedrijven. Volgens TNO kost het namelijk maar liefst 13 miljard euro per jaar aan loondoorbetaling, en daarbij zijn veel andere kosten nog niet meegerekend. Om het verzuim bij te blijven en effectief aan te pakken, is het belangrijk uw verzuimbeleid ook actueel te houden. In dit artikel behandelen we verschillende innovatieve ideeën om uw ziekteverzuim preventieplan naar een hoger level te tillen.
13/12/2021 Arbobeleid
Hoe voorkom je een burn-out: uitdagingen
Burn-out veroorzaakt door werkstress wordt door TNO beroepsziekte nummer 1 genoemd. Ook zit volgens onderzoek op dit moment 1 op de 5 medewerkers tegen een burn-out aan. Er wordt steeds meer werkstress ondervonden en burn-out is een reëel risico voor veel van uw werknemers. Omdat werknemers met burn-out vaak langdurig ziek zijn, is het essentieel een beleid te voeren dat zich concentreert op de preventie van burn-out. Maar hoe voorkom je een burn-out? In dit artikel nemen we de uitdagingen door hierbij komen kijken.
RI&E: hoe vaak uitvoeren?
Om de veiligheid en arbeidsomstandigheden van uw werknemers te waarborgen is het nodig en verplicht periodiek een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, oftewel een RI&E uit te voeren. Met een RI&E inventariseert u de risico’s op de werkvloer, en stelt u een plan op hoe u deze gaat aanpakken om de situatie te verbeteren. Behalve het creëren van een veilige werkplek, is een RI&E dus ook belangrijk bij het voorkomen van ziekteverzuim. Maar hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd en hoe gaat het in zijn werking? Lees in dit artikel meer over de RI&E en bijbehorende Plan van Aanpak.
13/8/2021 Arbobeleid
 Ziekteverzuim onderzoeken in uw bedrijf door inzicht in de risico’s te krijgen
Ziekteverzuim is een fenomeen waar ieder bedrijf, groot of klein, mee te maken krijgt. Naast dat er een gat in de productie valt kost dit dikwijls ontzettend veel geld. Om een bedrijf gezond en draaiende te houden is het belangrijk een goed ziekteverzuimbeleid of arbobeleid op te stellen ter preventie. Om dit beleid effectief te maken, is het handig te inventariseren waar de knelpunten liggen in uw bedrijf en het ziekteverzuim te onderzoeken. Door inzicht te krijgen in de oorzaken van ziekteverzuim in uw bedrijf kunt u passende maatregelen treffen. Hoe kunt u ziekteverzuim onderzoeken in uw bedrijf? Lees in dit artikel hoe u dit kunt aanpakkenn.
25/7/2021 Verzuim
Wat te doen tegen burn-out: herstel en re-integratie
Burn-out is een van de grootste redenen voor langdurig ziekteverzuim. TNO onderzocht dat in 2019 1,3 miljoen werknemers last van burn-out klachten hadden. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn voor Nederlandse bedrijven opgelopen tot 3,1 miljard. Volgens onderzoek is de gemiddelde duur van een burn-out op dit moment 290 dagen. Er hoort een moeilijk re-integratietraject bij dat lang kan duren, en nog langer als er geen rekening wordt gehouden met de specifieke oorzaken van de burn-out van uw werknemer. Als werkgever kunt u veel doen om het proces soepeler te laten verlopen zodat uw werknemer spoedig weer zelfstandig aan het werk kan gaan. In dit artikel nemen we door wat u kunt doen tegen burn-out en bij de re-integratie van mensen met burn-out.
13/6/2021 Re-integratie
Een bedrijf weer gezond maken: hoe ziekteverzuim aanpakken
Elk bedrijf krijgt in verschillende mate met ziekteverzuim te maken. Wanneer er in sommige gevallen sprake is van veel ziekteverzuim kan dit een bedrijf doen haperen. Dit is niet alleen terug te zien in de productiviteit van uw bedrijf, ook de grote kosten zijn een duidelijk signaal dat er maatregelen moeten worden getroffen. Als een bedrijf eenmaal te maken heeft met veel ziekteverzuim is het dus zaak meer ziekteverzuim te voorkomen en de zieke werknemers spoedig weer te re-integreren. Hieronder behandelen we een aantal zaken die belangrijk zijn bij het weer gezond maken van uw bedrijf en tips hoe u ziekteverzuim kunt aanpakken.
03/6/2021 Verzuim
Wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen hiervan?
Werknemers werken niet alleen omdat ze een salaris krijgen. Een groot gedeelte van de mensen werkt juist omdat ze het prettig hebben op werk en een intrinsieke motivatie hebben om te werken. Dit kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals het werken bij een leuk bedrijf of het hebben van gezellige collega’s. Motivatie zorgt voor enthousiasme bij het uitvoeren van werk en gemotiveerde werknemers werken graag een tandje harder. Reden dus om als HR-verantwoordelijke manieren te vinden om uw werknemer te motiveren. Maar wat motiveert medewerkers en wat zijn de voordelen van gemotiveerde werknemers? In dit artikel gaan we daarop in.