Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Ziekteverzuim verminderen en terugdringen met een effectief ziekteverzuimbeleid
Ziekteverzuim kost een bedrijf jaarlijks veel omzet, productiviteit en geld. Het is dus noodzakelijk om de controle over het verzuim te hebben om uw bedrijf gezond te houden. Met een ziekteverzuimbeleid worden daarom procedures en maatregelen vastgelegd als het gaat om ziekte en verzuim. Behalve dat een ziekteverzuimbeleid de sleutel is bij ziekteverzuim verminderen en terugdringen, is het ook een wettelijke plicht voor werkgevers om dit beleid te voeren. Het is dus zaak dit beleid goed op te stellen met een focus op preventie. In dit artikel gaan we in op wat een ziekteverzuimbeleid effectief maakt.
03/5/2021 Arbobeleid
Wat levert duurzame inzetbaarheid op? De impact van duurzaamheid op uw bedrijf
Veel bedrijven maken zich nog schuldig aan kortetermijndenken. Zij investeren alleen in werknemers wanneer er op korte termijn een hogere productie uit komt. Met duurzame inzetbaarheid creëert u juist een bestendige verbetering van de productie. Met een goed duurzaamheidsbeleid haalt u het beste uit uw bedrijf en uw werknemers. Het vraagt van ieder binnen de organisatie een andere manier van denken en doen: open communicatie, focus op ontwikkeling en gezondheid. Maar wat levert duurzame inzetbaarheid op? In dit artikel gaan we in op de positieve impact die duurzame inzetbaarheid kan hebben op uw bedrijf.
Ziekteverzuim preventie verbeteren met een positieve werksfeer
Ziekteverzuim kan verschillende oorzaken hebben, van onvermijdelijke griepjes tot het verwerken van een verlies. Naast persoonlijke redenen kan de sfeer op werk ook bepalend zijn voor eventuele ziekmeldingen. Wanneer uw werknemer zich niet veilig voelt op werk, de werkdruk te hoog ligt of samenwerking lastig is kan dit een reden zijn voor uw werknemer om te verzuimen. Als werkgever of leidinggevende heeft u verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de werksfeer of potentiële wrijvingen op te lossen. Het is dus belangrijk om grip te krijgen op de werksfeer. En niet alleen de ziekteverzuim preventie verbeterd hiermee, een positieve werksfeer kan namelijk allerlei voordelen brengen waardoor de productiviteit van een team verhoogt. Lees hieronder een aantal tips over hoe u de werksfeer gezond kan houden en verbeteren om ziekteverzuim te voorkomen.
04/4/2021 Verzuim
Ziekteverzuim voorkomen en terugdringen: Op welke privé omstandigheden moet u als werkgever letten?
Ziekteverzuim is iets waar u als werkgever zeker mee te maken zult krijgen. Verzuim kan verschillende oorzaken hebben, van werkgerelateerde omstandigheden tot iets simpels als griep. Een minder directe oorzaak is wanneer door privé omstandigheden van uw werknemer het werken in de weg zitten. De persoonlijke situatie kan bijvoorbeeld veranderen door een rouwproces of een scheiding. Naast verzuim door deze omstandigheden kunnen ze ook een rol spelen bij het krijgen van een burn-out of conflicten op de werkvloer. Hoe moet u omgaan met dit soort oorzaken van ziekteverzuim, heeft u hier invloed op en hoe kunt u dit het best begeleiden? In dit artikel gaan we in op een aantal tips als het gaat om ziekteverzuim voorkomen en terugdringen met betrekking op de privé situatie van uw werknemer.
16/3/2021 Verzuim
Hoe creëert u een duurzaam HR-beleid?
De belangen van duurzame inzetbaarheid zijn groot: een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim, innovatie binnen een bedrijf. Het opzetten van een beleid dat gericht is op duurzaamheid is een eerste stap in het vernieuwen van de bedrijfscultuur. Een volgende is het implementeren van het beleid. In dit artikel gaan we in op de vraag hoe u een duurzaam HR-beleid kunt opstellen. Want hoe kan dit beleid ervoor zorgen dat uw werknemers vitaal blijven en worden en hoe kunnen ontwikkeltrajecten het beste worden geboden? Hoe verbetert u de bedrijfscultuur, de sfeer op de werkvloer en uw organisatiedoelen? Lees verder hoe u een beleid gericht op duurzame inzetbaarheid ontwikkelt.
07/3/2021 Arbobeleid
Hoe motiveer ik mijn personeel? Met het leren kennen van uw werknemers
Positief personeel zorgt voor een fijnere werksfeer en betere resultaten. Motivatie speelt daarbij een grote rol, het zorgt ervoor dat de werknemer een drijfveer heeft om zijn werk te doen. Gemotiveerd personeel is productiever, efficiënter en levert kwalitatief hoger werk. Belangrijk dus om de motivatie bij uw werknemers te stimuleren. Maar misschien denkt u dan: hoe motiveer ik mijn personeel? Het is meer dan af en toe een compliment geven. Elke persoon is natuurlijk anders en behoeft dus een andere benadering. Lees in dit artikel meer over hoe u elke werknemer persoonlijk kan motiveren.
Bespaar kosten door ziekteverzuim te verlagen
Een gezond bedrijf draait op gezonde werknemers. Door ziekteverzuim loopt een bedrijf namelijk veel omzet mis en wordt de productiviteit onderbroken. Ziekteverzuim verlagen en terugdringen is dan een cruciaal punt om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Door inzicht te krijgen in de kosten wordt duidelijk hoe zeer ziekteverzuimbeheersing belangrijk is voor het succes van een bedrijf. In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende kosten die gemaakt kunnen worden bij ziekteverzuim.
13/2/2021 Verzuim
Met inzicht in de werkdruk kunt u werkstress verminderen en terugdringen
Stress op of over het werk is beroepsziekte nummer 1 volgens AD. Werkgerelateerde psychische klachten veroorzaken ongeveer een derde van het ziekteverzuim. Jaarlijks lopen meer dan een miljoen mensen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde klachten. Werkstress is dus een belangrijke factor wanneer u ziekteverzuim wilt beheersen. Wat zijn de precieze gevolgen van werkstress en hoe kunnen we werkstress verminderen en terugdringen? In dit artikel gaan we verder in op de uitdagingen bij het beheersen van werkstress in uw bedrijf.
Hoe de RI&E bijdraagt aan minder ziekteverzuim in 5 branches
Ruim 15% van de werknemers gaf in 2018 aan vaak of altijd gevaarlijk werk uit te voeren. Gemiddeld leidde dit 1,45% van de gevallen tot een ongeval met verzuim als gevolg. Een groeiend aantal werknemers verzuimt als gevolg van psychische klachten en burn-out. In elke branche schuilen risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Daarom is een RI&E opstellen verplicht voor iedere werkgever in Nederland. Met deze analyse kunt u verzuim als gevolg van risico’s binnen uw bedrijf verkleinen. Dit is niet alleen goed voor uw organisatie, maar natuurlijk ook voor uw medewerkers! In dit artikel frissen we uw geheugen even op over het doel van de RI&E en gaan we vervolgens in op de gezondheidsrisico’s die 5 uiteenlopende branches met zich meebrengen en hoe dit invloed heeft op een RI&E.
02/10/2020 Arbobeleid
De noodzaak van duurzame inzetbare medewerkers die nog lang en gezond doorwerken
Als HR-medewerker is het uw taak personeel te werven en strategische personeelsplannen te maken. U bent het aanspreekpunt voor strategische HR kwesties en probeert kosten te reduceren. Dit doet u onder andere door te zorgen voor werkplezier en productiviteit en het beheersen van verzuim. Duurzame inzetbaarheidsbeleid biedt hierin een grote uitkomst, maar wordt vaak gezien als een kostenpost. Ten onrechte, want duurzaam inzetbare werknemers zijn nog nooit zo belangrijk geweest als nu. Uiteindelijk leveren zij u zelfs geld op. In dit artikel leest u daarom wat duurzame inzetbaarheid u oplevert en over de noodzaak dit nu te integreren in uw HR-beleid.
Ziekteverzuim verminderen: voorbeeldmaatregelen uit 4 branches
Duurzaam inzetbare medewerkers zorgen voor een vitale organisatie met weinig ziekteverzuim. Uw HR-beleid en interventies hierop aanpassen ziet u terug in uw cijfers. Maar hoe pakt u dit aan? In dit artikel besteden we aandacht aan 3 HR-trends op gebied van duurzame inzetbaarheidsmaatregelen. Om te illustreren dat dit beleid altijd maatwerk is en verschilt per branche zoomen we in op 5 branches. Wat zijn de oorzaken van verzuim en welke maatregelen zijn behulpzaam om de duurzame inzetbaarheid in die branche te verbeteren?
01/10/2020 Verzuim
Minder verzuim door het risico op bedrijfsongevallen te verminderen
Uw medewerker vervangt een kapotte lamp op hoogte. Als uw medewerker bovenop de ladder staat, glijdt deze weg. Hij breekt iets en komt hard op zijn hoofd terecht. Hij had geen anti-slipmat gebruikt. Deze gevaarlijke situatie had u kunnen voorkomen. Wat hij namelijk nooit gehad heeft is instructie over hoe veilig te werken met een trap of ladder. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 200.000 mensen een arbeidsongeval, waarvan een derde (tijdelijk) niet meer kan werken. Uw verzuimcijfers lopen hierdoor op, maar een gedeelte hiervan kan u voorkomen door goed bedrijfsbeleid en de nodige maatregelen. In dit artikel leest u meer over het ontstaan van bedrijfsongevallen en hoe het risico hierop te verminderen.
01/10/2020 Verzuim