Lees het laatste
Arbo nieuws
ArboConcern
Arbodienst verplicht of niet? Moeten en willen.
War for Talent De Intelligence Group meldt in haar monitor over het 3e kwartaal dat de sourcings druk een record van 38,8% heeft bereikt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is de jacht op talentvolle werknemers geïntensiveerd. Potentiële werknemers zullen hun huid daarom duur verkopen. In deze zogenaamde War for Talent heb je als bedrijf of organisatie je handen vol aan actieve werving en selectie. Als u naast het werven ook nog veel tijd kwijt bent aan het organiseren van arbobeleid dringt zich de vraag op of dit niet beter kan worden overgelaten aan een arbodienst? Meer in het algemeen, is een arbodienst verplicht of niet? Wanneer moet u een arbodienst inschakelen? Of moet u gezien de ontwikkelingen op arbeidsmarkt een arbodienst willen die taken uit handen neemt?
29/12/2022 Arbobeleid
Wat doet de arbodienst voor u?
Wat doet de arbodienst voor u en wat zijn de taken van een arbodienst? Is het inschakelen van een arbodienst verplicht en waar moet je als HRM op letten bij een arbodienst? In het eerste kwartaal van 2022 bereikte het gemiddelde ziekteverzuim het record van 6,5 procent. De kosten voor werkgevers waren alleen al in het eerste kwartaal ruim 3 miljard euro. Het ziekteverzuim in sectoren als de gezondheidszorg liep zelfs op tot 8,9 procent. In het derde kwartaal was het ziekteverzuim in deze sector nog steeds erg hoog met 7,1 procent. De wet verplicht werkgevers er zorg voor te dragen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken.
25/12/2022 Arbobeleid
De modernisering in met de nieuwste ziekteverzuim preventie software
De zorgen over ziekteverzuim blijven onveranderd hoog. Verzekeraar Nationale Nederlanden stelt in zijn trendrapport over 2022 dat het aantal ziekmeldingen nooit eerder zo hoog is geweest als in de laatste 4 jaren. De gemiddelde verzuimduur blijft stijgen. In een veel geplaagde sector als de gezondheidszorg is deze stijging van blijvende aard stelt het rapport. In een situatie als deze zult u als werkgever graag de regie willen houden en willen voorkomen dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. De modernisering in is dan een logische stap. Met de nieuwste ziekteverzuim preventie software kunt u het verschil maken.
23/12/2022 Verzuim
Wat zijn de gevolgen van ziekteverzuim voor de werkgever?
Ziekteverzuim en de gevolgen ervan blijven voor de werkgever een hoofdpijndossier als naar de verzuimcijfers kijkt. Terwijl het CBS in zijn cijfers laat zien dat het ziekteverzuim gedaald is is het ziekteverzuim voor middelgrote en grote bedrijven juist gestegen. Met respectievelijk 0,3 procentpunt en 0,6 procentpunt. Voor middelgrote bedrijven kwam het verzuim uit op 4,5 procent. Voor grote bedrijven kwam het ziekteverzuim uit op 5,7 procent. In het eerste kwartaal van 2022 was het algehele ziekteverzuim nog 6,3 %. In het derde kwartaal was dit gedaald naar 5%.
03/12/2022 Verzuim
Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?
Bij kosten en arbodienst denkt u direkt aan zieke werknemers die u als organisatie of bedrijf veel geld kosten. In de meest recente Arbobalans, het tweejaarlijkse onderzoek van TNO, blijkt dat de gezamenlijke kosten voor loondoorbetaling bij ziekte in 2019 13 miljard bedroegen. Er valt dus veel winst te halen bij het terugdringen van ziekteverzuim. Hierbij kan een arbodienst helpen met effectief verzuimbeleid. Wat kost een arbodienst en welke winst behaalt u?
17/11/2022 Arbobeleid
Welk percentage ziekteverzuim is normaal bij bedrijven?
Ziekteverzuim komt in elk bedrijf voor. Het minimaliseren en voorkomen ervan heeft prioriteit. Door ziekteverzuim kan het productieproces stagneren. Ziekteverzuim kan ook een wissel trekken op de winstgevendheid van uw bedrijf. U vraagt zich misschien af welk percentage ziekteverzuim nog normaal is bij bedrijven. In deze blog proberen we hierop antwoord te geven. We schetsen ook de nuances bij het bepalen en meten van ziekteverzuim. U kunt hierna beter het ziekteverzuim binnen uw onderneming in het juiste perspectief zien.
01/11/2022 Verzuim
Welke verplichtingen heeft de werknemer volgens de Arbowet?
De Arbeidsomstandighedenwet(Arbowet) verplicht werkgevers een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen voor hun werknemers. Het doel is het voorkomen van arbeidsrisico’s en het verminderen van ziekteverzuim. Art.7:658 van het Burgerlijk Wetboek houdt de werkgever aansprakelijk als hij zijn zorgplicht verzaakt. Het is begrijpelijk dat de wet werknemers beschermt tegen risico’s op de werkvloer. De werkgever bepaalt hoe de werkvloer wordt ingericht en de daarbij behorende werkzaamheden. Maar hebben werknemers dan geen eigen verantwoordelijkheid op de werkvloer? Welke verplichtingen heeft de werknemer volgens de Arbowet?
06/10/2022 Arbobeleid
Hoe aan arbowet voldoen? Alle zaken op een rij.
Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat er een stijging is van arbeidsongevallen onder werknemers met gevaarlijk werk. Vooral beroepen in de techniek, logistiek en transport staan in de top 10 van gevaarlijkste beroepen. Verrassend is wel dat binnen de deze beroepsgroepen koks hun werk als meest onveilig ervaren. De arbowet legt de meeste verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving bij werkgevers. Hoe kunt u als werkgever aan de arbowet te voldoen? Heeft u alle zaken op een rij die bij een gezond arbobeleid horen?
13/9/2022 Arbobeleid
Een ziekteverzuimverzekering: een goed idee?
Ziekteverzuim kan u als werkgever veel geld kosten. Volgens onderzoek van TNO kost een zieke werknemer u per dag minimaal 250 euro. U moet een zieke werknemer de eerste 2 jaar 70% van het loon doorbetalen. In de meeste gevallen moet u bovendien voor vervanging zorgen van uw zieke werknemer en lijdt u desondanks productieverlies. Reken maar uit. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. In deze blog bespreken we wat een ziekteverzuimverzekering inhoudt en waar u rekening mee moet houden.
27/8/2022 Verzuim
Is uw bedrijf gezond? Ziekteverzuim meten in uw bedrijf.
Een gezond bedrijf, met vitale werknemers en een laag ziekteverzuim. Dat is de wens van elke werkgever. Maar hoe weet u of uw bedrijf gezond is? Wat is een ‘normaal’ ziekteverzuim en wanneer wordt dit te hoog? In deze blog bespreken we hoe u als werkgever kunt bepalen hoe gezond uw bedrijf is en welke maatregelen u kunt nemen om uw bedrijf (nog) gezonder te maken.
17/8/2022 Arbobeleid
Hoe houdt u ziekteverzuim onder controle?
Ieder bedrijf krijgt te maken met ziekteverzuim, maar op welk moment wordt het percentage te hoog? Het gemiddelde ziekteverzuim verschilt per sector en wordt beïnvloed door allerlei factoren. Of het nu een groot probleem vormt bij u of niet, het beheersen en voorkomen van ziekteverzuim is voor ieder bedrijf een belangrijk onderdeel van de beleidsvoering. De controle houden over ziekteverzuim zorgt ervoor dat u goed overzicht heeft op wat er gebeurt en waar u aan kunt werken. Ook om te zien op welke gebieden u kunt investeren en om nieuwe onderzoeken mee te nemen in uw aanpak.
12/7/2022 Verzuim
Wat is een arbodeskundige en wat is hun expertise?
Vraagt u zich af wat het een arbodeskundige nu precies inhoudt en welke u het beste kunt inzetten? En wanneer bent u verplicht zich te laten ondersteunen door een arbodeskundige? In dit artikel bespreken we welk type arbodeskundigen er zijn, en wat er allemaal komt kijken bij het inzetten van een arbodeskundige.
15/6/2022 Arbobeleid